Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

‘We moeten stoppen met kakelen en eindelijk eens een ei leggen’. Deze hartenkreet tekende ik op uit de mond van een van de deelnemers aan een bestuurlijk overleg in Assen, eerder deze week. Zo’n honderd bestuurders van de provincie Drenthe, omringende gemeenten en de waterschappen waren in het Drents provinciehuis bijeengekomen om te horen hoe ze in deze regio gaan werken aan de regionale energiestrategie.

Onrust in de provincie

Terwijl ik daar was om de verbinding te leggen met nationale en internationale afspraken zoals gemaakt in het Akkoord van Parijs en het Nationale Klimaatakkoord in wording, was het voor mij een goede gelegenheid om te horen wat die klimaatafspraken in de praktijk oproepen bij de burger. Zeker bij internationale topbijeenkomsten, waar ik met enige regelmaat bij aanwezig ben, kennen de discussies en afspraken een hoog abstractieniveau. Het is een wereld van procenten en graden, van miljarden en megatonnen. Begrijpelijk, klimaatverandering is immers een mondiaal vraagstuk. Toch is het niet minder belangrijk om met enige regelmaat mee te denken over hoe je de wereldwijde klimaatafspraken vertaalt naar de praktische uitvoering ervan door de inwoners van ons land.

In Drenthe zag ik dat bewoners zich zorgen maken over de opwarming van de aarde. Maar ik zag ook dat ze ongerust zijn over de noodzakelijke aanpassingen die klimaatverandering met zich meebrengt in de manier waarop we wonen, werken, eten en leven, en wie dat moet gaan betalen. Zo moeten we onze energievoorziening van broeikasgassen ontdoen en de landbouw verduurzamen.

Laat bewoners participeren in de overgang naar duurzame energie

In deze provincie zijn er vooral zorgen over de windmolen. Recente protesten tegen het plaatsen van windmolens – sommigen liepen flink uit de hand – hebben het vertrouwen in bestuurders aangetast. Maar, zo blijkt deze avond, er zijn ook lessen geleerd voor de toekomst. Laat bewoners participeren in de overgang naar duurzame energie. De transitie moet van onderuit vormkrijgen.

'Drenthe is ook vol'

Er viel me nog iets op. Zoals Drentse inwoners de bestuurders wantrouwen, zo bestaat er vanuit die plaatselijke bestuurders wantrouwen jegens de Randstad. Een gevoel dat door veel aanwezigen werd gedeeld. Waarom zou Drenthe het duurzame energieprobleem van de volle Randstad moeten oplossen? Drenthe is immers ook vol: met landbouwgebied waar voedsel voor de westerlingen wordt verbouwd en met recreatiegebieden waar mensen uit de grote steden maar wat graag komen.

Het illustreert dat je niet alleen naar energie moet kijken, maar ook andere dimensies die raken aan discussies over klimaatverandering en duurzame energie niet mag vergeten. Dimensies die ook nog eens veranderen naarmate je in- of uitzoomt, of kijkt naar de korte of lange termijn. Welke kosten je wel meerekent en welke niet, wat er gebeurt wanneer we niets doen. Belangrijk is dus om het juiste zoomniveau te kiezen. Wat zijn de effecten van de omslag naar duurzame energie voor de gezondheid of de werkgelegenheid? Waar komt onze energie nu vandaan? Waar gaat de lokaal opgewekte duurzame energie heen? Dit raakt aan het sentiment dat de Drentenaren niet alleen de problemen van de Randstad willen oplossen, terwijl de kolencentrale in Amsterdam nu ook stroom levert aan deze provincie.

pn05082016-Windmolens-EAZ-Kolham10

‘Laat de winst van onze wind in Groningen blijven’

Na Nijmegen en Den Haag gaan ook Groningse overheden voor lokale energie.

Vertrouwen

Een belangrijke les is dat gewoon beginnen met samenwerken aan de klimaatafspraken, obstakels kan wegnemen. Zo vertelde een wethouder dat na een goed gesprek met het ministerie van Defensie bleek dat op papier bestaande militaire vliegroutes niet meer allemaal actueel waren en dat een aantal windmolens toch kon worden geplaatst op plekken waar dat niet werd verwacht.

Ik heb na deze avond in Assen vertrouwen in de Drentse toekomst gekregen. Het merendeel van de aanwezige bestuurders wil aan de slag met het klimaat, zelfs wanneer het traject nog onzekerheden kent. De gemeente Meppel heeft al een eigen strategie, en ook bij de Waterschappen loopt al het nodige. Ondanks dat er in Den Haag nog discussie is over hoe we de klimaatmaatregelen gaan uitvoeren en financieren, zal in Drenthe volgend jaar een stevig ei gelegd worden over de regionale energiestrategie.

190124 Marcel Beukeboom 8698

Over de auteur

Klimaatgezant

Marcel Beukeboom is sinds november 2016 Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief