Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nooit eerder deden er zoveel partijen mee aan de landelijke verkiezingen. De teller staat dit jaar op 37, waarvan er 24 niet eerder in de Kamer zaten. De kans dat er een partij tussen zit waar jij je in kunt vinden is dus groter dan ooit. Maar wat als die partij weinig kans maakt om mee te regeren, of om überhaupt in de Kamer te komen? Moet je de gok wagen of toch stemmen op een grotere partij, die je minder ligt?

Vijf inzichten die je bij deze dilemma’s kunnen helpen.

1. Strategisch stemmen is niet strategisch

Soms krijgen partijen kiezers zo ver om níet te stemmen op de partij die hen het beste representeert. Zo weken in 2017 stemmers van links tot rechts uit naar de VVD. Zij stemden ‘strategisch’: ze wilden voorkomen dat de PVV de meeste stemmen zou krijgen. Op zich lukte dat (de VVD haalde 33 zetels en de PVV 20), maar het ging wel ten koste van het aantal zetels waar andere partijen ‘recht’ op hadden.

Een ‘strategische’ stem kan zelfs averechts werken: in 2012 voerde de VVD ook een tweestrijd, toen met de PvdA. De partijen werden allebei zo groot (41 en 38 zetels) dat ze weinig andere keus hadden dan met elkáár te gaan regeren. Doordat ‘strategisch’ stemmen vaak in het voordeel werkt van grote partijen, blijven er minder middelgrote partijen over om aan de formatietafel aan te schuiven. Dat maakt coalities vormen lastiger. Een strategische stem is dus een gok waarmee je niet per se invloed uitoefent op de formatie.

Op de korte termijn is ‘strategisch’ stemmen dus verleidelijk, maar op de lange is het maar de vraag hoe ‘strategisch’ het is. Je geeft je stem aan een partij waarmee je het niet per se het meeste eens bent. Daardoor wordt de Tweede Kamer een minder goede afspiegeling van de opvattingen in de maatschappij. Bovendien: waar baseren kiezers hun ‘strategische’ stem eigenlijk op? Hun voornaamste houvast zijn de peilingen in aanloop naar de verkiezingen, maar die wijken vaak af van de realiteit.

2. Neem nieuwkomers serieus (maar weet dat je een risico neemt)

Het is in Nederland relatief eenvoudig om in de Tweede Kamer te komen. De Tweede Kamer bestaat namelijk uit 150 zetels en om er daar een van te bemachtigen, hoef je niets anders te doen dan 1/150ste van alle geldige stemmen1 te behalen. Ter vergelijking: in onze buurlanden moet je 5 procent van de geldige stemmen halen om toe te treden.

Toch betekent dat niet dat er om de haverklap nieuwe partijen de Tweede Kamer in komen. Bij de vorige verkiezingen haalden slechts twee van de zeventien nieuwe partijen (Forum voor Democratie en DENK) genoeg stemmen voor een zetel. Dit jaar doen er maar liefst 24 partijen voor het eerst mee. Hou dus rekening met de mogelijkheid dat een stem op een van deze partijen niet wordt vertaald naar een zetel. Maar wat gebeurt er dan met je stem, en is dat reden om deze partijen links te laten liggen?

Hoe ‘eenvoudig’ het ook is om in de Tweede Kamer te komen, het blijft een risico

De grens van 1/150ste van de geldige stemmen wordt de kiesdeler genoemd. Stel dat alle 13,2 miljoen kiesgerechtigden dit jaar een geldige stem uitbrengen, dan is de kiesdeler 88.000. Dat is het aantal stemmen dat je nodig hebt voor één zetel. Alle stemmen die niet leiden tot een hele zetel, maar bijvoorbeeld tot een halve, worden verdeeld: de restzetels. Haalt jouw partij 10.000 stemmen meer dan de kiesdeler, dan gaan die 10.000 stemmen op een grote hoop die verdeeld wordt over alle partijen die ook de kiesdeler gehaald hebben. In Nederland kun je dus niet in de Tweede Kamer kómen met een restzetel.

En daar zit het risico: komt jouw partij één stem tekort voor die eerste zetel, dan worden alle stemmen op je partij verdeeld over de partijen die wel in de Kamer zijn gekomen. Vooral grote partijen profiteren van de rekenmethode die daarbij wordt gebruikt.2

Hoe ‘eenvoudig’ het dus ook is om in Nederland in de Tweede Kamer te komen, het blijft een risico: een stem voor de pro-Europese nieuwkomer VOLT kan terechtkomen bij de PVV, die wil dat Nederland uit de Europese Unie stapt.

3. Onderschat de macht van de oppositie niet

Het is verleidelijk om te stemmen op een partij die goede kans maakt om te gaan regeren. Toch is het niet zinvol om de Kamer in te delen in winnaars (het kabinet) die alles bepalen en verliezers (de oppositie) die toekijken. De Tweede Kamer is (in theorie) een afspiegeling van de samenleving en oppositiepartijen kunnen heel invloedrijk zijn.

Toen de Partij voor de Dieren in 2006 als nieuwkomer de Kamer in kwam, had die partij slechts twee zetels. Vijftien jaar later is de partij met drie zetels nog altijd klein van stuk. Maar door al die tijd een consequent geluid te laten horen, wist de partij voor menig wetsvoorstel een meerderheid te vinden. Op initiatief van de PvdD werd eind 2012 bijvoorbeeld een verbod op pelsdierfokkerijen ingesteld, werd vanaf 2015 snavelkappen in de ban gedaan en kwamen er strengere wetten voor dierproeven.

Ook vanuit de oppositiebanken kan een partij onderwerpen op de agenda zetten

En zo zijn er meer partijen die al lang hun stempel op de politiek drukken zonder dat ze echt groot zijn geworden of hebben meegeregeerd. De SGP houdt sinds 1956 2 à 3 oppositiezetels warm. GroenLinks schommelt sinds 1989 tussen de 4 en 14 zetels (en deed meerdere vergeefse pogingen in het kabinet te komen). In het voorjaar van 2018 wist die laatste partij plannen om naar schaliegas te boren te dwarsbomen, later dat jaar kreeg de partij het voor elkaar dat Shell winstbelasting moet gaan betalen.

Partijen als de PvdD, SGP en GroenLinks laten dus zien dat een partij er ook vanuit de oppositiebanken voor kan zorgen dat onderwerpen op de agenda komen.

4. Zoek naar representatie, ook lager op de lijst

Goed om te weten: in Nederland stem je wettelijk gezien niet op een partij, maar op een persoon. Iedereen die 1/150ste van de stemmen krijgt, mag de Tweede Kamer in – ook als diegene eigenlijk ‘te laag’ op de lijst staat. We zeggen dan dat diegene met voorkeursstemmen is gekozen.3 En dat biedt mogelijkheden.

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zorgde de organisatie ‘Stem Op Een Vrouw’ ervoor dat in de 70 grootste gemeenten 75 vrouwen met voorkeursstemmen werden verkozen. Het advies luidde: stem op een vrouw die volgens de peilingen nét niet in de Raad zou belanden. In 2019 leidde dezelfde oproep tot 42 extra vrouwen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Op de site van Stem Op Een Vrouw zie je hoe de tactiek eruitziet: een rode stippellijn duidt aan welke vrouwen van welke partij waarschijnlijk wel gekozen gaan worden (die staan erboven) en wie aan boord gestemd moet worden (die staan eronder).

Vraag jezelf af of je het oké zou vinden als je stem naar iemand anders op de lijst zou gaan

In navolging van Stem Op Een Vrouw ontstonden acties als Kleur de Kamer – voor meer culturele diversiteit – en RainbowVote, voor een stem op een lhbti+ kandidaat. Die acties werken volgens hetzelfde principe: stem op iemand uit een ondervertegenwoordigde groep die volgens de peiling nét niet verkozen zal worden. Of op iemand met de beste dossierkennis over iets wat jij belangrijk vindt: de Jonge Klimaatbeweging publiceerde een lijst met de beste ‘klimaatkandidaat’ van elke partij.

thumbnail_PHOTO-2021-02-18-18-57-56 kopiëren1613727906309

De Dutch Squad: ‘Wij willen meer zwarte stemmers én Kamerleden’

Vier vrouwelijke politici van verschillende partijen vormen samen een nieuwe coalitie.

Hier is een nuance op zijn plaats. Je kunt deze manier van stemmen namelijk vergelijken met ‘strategisch’ stemmen, en er is dan ook kritiek. Neem de Dutch Squad, een coalitie van vier zwarte, vrouwelijke kandidaten van DENK, PvdA, D66 en GroenLinks. Zij staan op heel moeilijk verkiesbare plekken (respectievelijk 6, 30, 33 en 34). Behalen zij niet genoeg stemmen, dan gaan al hun stemmen naar iemand die hoger op de lijst staat. Zelfs als zij wel de kiesdeler halen, verhuizen hun overtollige stemmen naar boven op de lijst.

Besluit je op iemand te stemmen die lager op de lijst staat, vraag je dan dus af of je er oké mee bent als je stem alsnog gaat naar iemand die hoger op diezelfde lijst staat.

5. Een blanco stem is ook een stem

Met een recordaantal deelnemende partijen is de kans historisch klein dat jouw ideale kandidaat op 15, 16 en 17 maart niet op het stembiljet staat. Mocht je alsnog vinden dat niemand jouw stem waard is, dan kun je altijd nog blanco stemmen. Dat doe je door simpelweg niemand aan te kruisen. Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het vaststellen van de kiesdeler, maar is ook niet hetzelfde als een ongeldige stem. Blanco stemmen worden namelijk apart geteld.

Een blanco stem is een signaal: je laat zien dat je wel degelijk om de politiek geeft, maar dat je om wat voor reden dan ook ontevreden bent. Zo stemde bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl in 2006 maar liefst 30 procent van de kiezers blanco. De inwoners waren woest over de bestuurscrisis in het dorp. Het is voor de gemeenteraad van Delfzijl maar goed dat blanco stemmen niet worden meegerekend, anders was de ‘blanco partij’ de grootste geworden. Toch was het signaal helder.

Een blanco stem is dus een manier om van je te laten horen zonder op een kandidaat te hoeven stemmen die je niet bevalt. Kun of wil je om wat voor reden dan ook niet naar het stemhokje, machtig dan iemand om namens jou te stemmen op de kandidaat van jouw keuze (of blanco). Je kunt dit zelfs op de dag van de verkiezingen nog regelen.

Heb je nog geen idee welke partij jouw ideeën deelt? Je kunt de bekende Stemwijzer of het Kieskompas gebruiken, maar dat zijn slechts twee van de ruim vijftig stemwijzers. Een greep:

• De gendergelijkheidschecklist van Atria en Women Inc. laat zien wat partijen doen willen doen voor meer gendergelijkheid
• Het energielabel van #Kiesklimaat laat zien wat de gevolgen van de plannen van elke partij zijn voor het klimaat en hangt daar een label van A t/m G aan
• De Politieke Sekswijzer vergelijkt de opvattingen van verschillende partijen over seksuele gezondheid – van anticonceptie en abortus tot vrouwenbesnijdenis en seksueel geweld
• De Jongeren Kieswijzer gebruikt stellingen die specifiek (maar niet uitsluitend) op jongeren betrekking hebben
• Op burgeragenda.nl draag je oplossingen aan voor problemen. Vervolgens ontdek je bij welke partij jouw ideeën aansluiten
• Op de Stemmentracker stem je op daadwerkelijk ingediende moties. Je krijgt te zien welke partijen ‘met jou mee stemden’.

Een overzicht van alle stemwijzers vind je hier.

iStock-1216050889

Waarom mogen alleen ouderen per post stemmen?

Ook andere Nederlanders in de risicogroep gaan niet zo makkelijk naar het stemlokaal.

shatha en ambassadjir

Deze nieuwkomers stemmen voor het eerst: ‘Ik weet niet waar ik bij hoor’

Wat kiezen nieuwe Nederlanders die deze verkiezingen voor het eerst stemmen?

  1. Alleen geldige stemmen tellen mee voor de kiesdeler. Ongeldige stemmen zijn bijvoorbeeld stemmen op meer dan één persoon, of stembiljetten waarop iemands naam is geschreven. Lever je een leeg stembiljet in, dan geldt dat als blanco stem. ↩︎
  2. Om te bepalen hoeveel restzetels een partij krijgt, wordt uitgerekend hoeveel stemmen die partij gemiddeld kreeg per behaalde zetel. De partij met het hoogste aantal stemmen krijgt als eerste een restzetel – soms zelfs meerdere. ↩︎
  3. Voorkeursstemmen werken vergelijkbaar met de Kamerbrede kiesdeler: behaalt een kandidaat 10.000 stemmen meer dan de kiesdeler, dan gaan die 10.000 stemmen eerst naar de bovenste persoon in zijn/haar/hun partij die de stemmen nodig heeft. De stemmen die aan het eind van dat proces overblijven, worden over de hele Kamer verdeeld als restzetels. ↩︎
nele 6

Over de auteur

Nele Goutier (1989) is cultureel antropoloog en journalist. Ze schrijft over sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid, en geeft les in …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief