Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Lees hier de volledige lijst met toelichting van The Guardian.

1) Bereken de beschikbaarheid van water
We hebben nog geen goed inzicht in de huidige voorraden oppervlakte- en grondwater, zo stelt Betsy Otto, directeur van het waterprogramma bij World Resource Institute. Om goed op de toekomstige vraag naar water te kunnen inspringen is het belangrijk dat we weten hoeveel water er precies beschikbaar is.

2) Verbind het wereldwijde waterverbruik
Doordat veel landen producten importeren uit landen waar water schaars is, is de verdeling van het watergebruik scheef, vertelt water en sanitatie specialist Sean Furey. Productie van voedsel en andere goederen kost veel water en dat heeft grote impact op de watervoorraden in de landen van herkomst. Door dit beter te verdelen of meer belasting te heffen op bepaalde goederen, kan er duurzamer worden omgesprongen met water. Lees hier hoe het Aralmeer opdroogde door grootschalig waterverbruik.

3) Denk sectoroverkoepelend
Momenteel richten deskundigen uit verschillende watersectoren zich te veel op hun eigen vakgebied, vindt Sophie Trémolet. Door bijvoorbeeld experts op het gebied van watervoorzieningen en die van waterbronnen te verbinden kun je watergebruik uiteindelijk beter reguleren en op de vraag afstellen.

4) Ga zorgvuldiger om met zoetwaterbronnen
Lange tijd werd er met water omgegaan alsof het oneindig beschikbaar was, stelt Carlos Hurtado Aguilar van de FEMSA Foundation. Als overheden het gebruik van water veelvuldig subsidiëren, komt dat niet ten goede van het waterbewustzijn van de bevolking. Er moeten dus veranderingen komen in de dagelijkse omgang met water.

5) Bouw betere waterputten
Veel waterputten blijken een jaar na de aanleg al niet meer te werken, zegt Sean Furey. Het aantal droog liggende of tijdelijk te gebruiken putten in sommige landen in Afrika is schrikbarend. Door betere waterputten aan te leggen en de lokale bevolking er meer bij te betrekken, kan dat grotendeels worden verholpen.

6) Investeer in efficiënte irrigatiesystemen
Sommige manieren om waterschaarste in de landbouw te voorkomen, zoals gewassen verbouwen bij rivieren, zijn goedkoop maar juist niet duurzaam en leiden op termijn zelfs tot extra schaarste, zegt Greenwell Matchaya van International Water Management Institute. Het implementeren van simpele irrigatietechnologie kan dat probleem volgens hem verhelpen.

7) Promoot regenwateropvang
De opvang van regenwater blijkt succesvol te zijn, maar wordt veel te weinig toegepast, vindt Sean Furey. De manier waarop er met regenwater wordt omgegaan en hoe er tegenaan wordt gekeken moet veranderen. We moeten het als het ware 'opnieuw uitvinden'. Lees hier een interview met de RAIN Foundation.

Foto: cc

 

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief