Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Leonie Schreve van ING zegt in een interview met OneWorld het goede voorbeeld te geven. Dat is prachtig, maar helaas is de praktijk anders. Wat is de werkelijkheid? De bank heeft kolen nog lang niet in de ban gedaan. Alleen bedrijven die voor meer dan de helft afhankelijk zijn van kolen komen niet meer in aanmerking voor nieuwe financiering.

ING is een grote investeerder in hernieuwbare energie, maar ondertussen is dezelfde bank nog altijd trots op haar leidende positie in de olie- en gas-industrie. En ook na lang aandringen van RTL Z weigerde Ralph Hamers onlangs om duidelijk te worden over het afbouwen van fossiele investeringen door ING. Zoals altijd was het argument: we zijn een grote bank, we financieren alles en we kunnen niet te ver op de samenleving vooruit lopen.

ING investeert zowel relatief als absoluut veel meer in fossiele brandstoffen dan alle andere banken

De Eerlijke Bankwijzer brengt al jaren het beleid en de praktijk van de Nederlandse banken in beeld. Ook uit ons onderzoek blijkt dat ING niet voorop loopt wat beleid betreft. Verder investeert ING niet alleen absoluut, maar ook relatief veel meer in fossiel dan in duurzame energiebronnen dan alle andere banken. Na de aankondigingen van ING rond de klimaattop, hopen we dat in 2016 een koerswijziging zichtbaar wordt.

Leonie Schreve heeft natuurlijk gelijk als ze stelt dat ook de overheid meer moet doen. En het is mooi dat ING daarop blijft aandringen. Waarover de bank met de overheid praat weten we niet, maar we hebben wel een suggestie: energiebesparing. Nederland loopt niet alleen achter wat betreft het opwekken van duurzame energie, ook het besparen van energie schiet niet op.

De Eerlijke Bankwijzer trekt graag samen op met ING en andere banken om het overheidsbeleid ambitieuzer te krijgen. Bedrijven en eigenaren van gebouwen zijn verplicht om besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Maar veel rendabele maatregelen hebben meer tijd nodig. Die terugverdientijd moet dus omhoog, naar minimaal 10 jaar en gemeenten en provincies moeten deze regel gaan handhaven. Dat zal zorgen voor veel nieuwe investerigen en misschien dat ING een deel van die investeringen vervolgens mag financieren.

Dat ING haar eigen klanten in de vastgoedsector al adviseert over verduurzamingsmogelijkheden, maakt duidelijk dat ze druk bezig zijn de kennis daarover in huis te halen. ING lijkt de goede weg op te gaan, maar zolang de bank nog de onbetwiste koploper is in het financieren van olie, kolen en gas, past enige bescheidenheid.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief