Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Dagelijks berichten media over de miljoenen mensen die op de vlucht zijn vanuit Afrika en het Midden-Oosten, voornamelijk vanwege de oorlog. Achter die conflicten schuilt een belangrijke factor: water (of juist een gebrek daaraan). Zo laat dit artikel met bijbehorende kaarten van het World Resources Institutie (WRI) zien.

De onderzoeksinstelling brengt op een duidelijke manier in beeld hoe waterschaarste via voedselonzekerheid leidt tot sociale instabiliteit van een land, wat uiteindelijk een groot conflict tot gevolg kan hebben. Als voorbeeld wordt aangehaald hoe toenemende droogte (door klimaatverandering) en watertekorten in 2011 een belangrijke factor vormden in het ontstaan van de huidige crisis in Syrië. Boeren verloren hun vee en landbouwgrond en trokken massaal naar de steden, met grote voedseltekorten en onvrede bij burgers tot gevolg. Een conflict kon niet uitblijven.

Lees hier een uitgebreidere analyse van het WRI en bekijk de verschillende kaarten met voorspellingen.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief