Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Momenteel heeft 91 procent van de wereldbevolking toegang tot veilig drinkwater. Wereldleiders hebben vorig jaar tijdens de VN-top in New York, laten zien dat zij de wereld willen veranderen. Nu is het tijd om echt door te pakken. Want nog steeds hebben 650 miljoen mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Daarom roepen wij minister Ploumen, bedrijven, kennisinstellingen en ontwikkelingsorganisaties op de handen ineen te slaan en de wereld niet in de steek te laten.

ariette brouwer
Ariette Brouwer, directeur van Simavi. Foto: Simavi

In Nederland komt water slechts zelden in het nieuws: het waterbeheer in Nederland is goed op orde en ons drinkwater behoort tot het beste van de wereld. Mondiaal is water echter dagelijks in het nieuws. Bijvoorbeeld vanwege overstromingen of droogte. ING kwam eind vorig jaar met een rapport naar buiten waaruit blijkt dat de helft van de zestig grootste economieën ter wereld kwetsbaar zijn voor waterschaarste.

De prijs van veilig drinkwater verschilt echter enorm per land. Recent onderzoek van de Britse organisatie WaterAid toont aan dat een straatverkoper in Papoea-Nieuw-Guinea tot 54 procent van zijn dagelijks inkomen kwijt is aan schoon water. Een Nederlander besteedt minder dan 0,1 procent van het dagelijks inkomen aan schoon drinkwater uit te kraan. Dit heeft grote gevolgen voor beiden, zowel op economisch als op sociaal gebied.

Een straatverkoper in Papoea-Nieuw-Guinea is 54 procent van z'n dagelijkse inkomen kwijt aan schoon drinkwater, een Nederlander minder dan 0,1 procent

Als onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen spraken de wereldleiders af dat in 2030 iedereen toegang moet hebben tot veilig drinkwater. Dit krijgen we alleen voor elkaar met een gezamenlijke extra inspanning. In de afgelopen 25 jaar hebben 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater. Dat is grofweg een derde van de wereldbevolking. Overheden, VN-organisaties, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties hebben veel bereikt. Maar de duurzaamheid van deze voorzieningen vormt een grote uitdaging. De laatste 650 miljoen mensen zijn moeilijk te bereiken en de wereldbevolking groeit hard. Klimaatverandering zet de beschikbare watervoorraden onder druk. We moeten vandaag aan de slag.

Minister Ploumen heeft in april vorig jaar toegezegd dat Nederland opnieuw een belangrijke bijdrage wil leveren aan 'deze mondiale uitdaging'. Zij wil 50 miljoen mensen toegang geven tot goede sanitaire voorzieningen en 30 miljoen mensen toegang geven tot schoon drinkwater in 2030. Hoe dat moet gebeuren wordt momenteel uitgewerkt.

Om deze doelstellingen te bereiken zal steeds meer financiering van plaatselijke overheden moeten komen. Sterke politieke leiders zijn cruciaal voor deze financiering en degelijk en continu beleid. Alleen dan kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties hun rol goed spelen. Dat Nederlandse hulp en handel elkaar goed kunnen aanvullen bij de uitvoering van dergelijke waterprojecten, blijkt uit het MKAJI project van Simavi in Tanzania. De technische oplossingen van het Nederlandse bedrijfsleven, zoals van onze ingenieursbedrijven of baggerbedrijven, sluiten goed aan op de kennis van organisaties ter plekke. Laten we dit voorbeeld als uitgangspunt nemen, want niemand kan zonder water!

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief