Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Klaudyna Jackiewicz was ten einde raad. Amper twee maanden na haar bevalling werd haar kindje met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis opgenomen, maar de dokters tastten in het duister. Jackiewicz trok zelf op onderzoek uit, op het internet. Ze ontdekte dat 3,5 miljoen Poolse huishoudens elk jaar 12 miljoen ton steenkool verbranden om hun huizen te verwarmen. Hierdoor komen massale hoeveelheden fijnstofdeeltjes in de lucht.

Uitgerekend haar stad Rybnik, in het westen van Polen, bleek de op drie na meest vervuilde stad van Europa. De luchtverontreiniging nam er tijdens de corona-lockdown zelfs toe, terwijl die in de meeste Europese steden afnam. Jackiewicz sloot zich aan bij burgerbeweging Polish Smog Alert. Ze begon een kruistocht tegen kolenkachels, met petities aan de burgemeester en de overheid van de provincie Silezië.

Fijnstof in urine en placenta

Jackiewicz’ baby is inmiddels een flinke zoon van acht. Al die jaren probeerde ze hem te beschermen tegen de ziekmakende lucht. Lang voor mondmaskers een vertrouwd gezicht werden, verplichtte ze hem om er eentje te dragen op school. “Dat vond hij maar niks”, zegt Jackiewicz . “Hij werd erom gepest. Maar elke maand toonde ik hem de voering van het masker, zwart als roet. Dat zou allemaal in zijn lichaam zijn terechtgekomen.”

Van de leerkrachten kreeg Jackiewicz weinig steun. “Ze zeiden dat ik mijn kinderen in verlegenheid bracht. Dat probleem is van de baan sinds het begin van de coronapandemie: op school dragen nu veel meer kinderen een mondmasker.”

De kinderen bleken tot negen keer meer zwarte koolstof in hun lichaam te hebben

In het najaar van 2020 bezoeken de Franse documentairemaker Martin Boudot en de Belgische hoogleraar Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) Rybnik voor een onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op kinderen. Nawrot vindt fijnstofdeeltjes in hun urine. “Dat betekent dat die vanuit de longen de bloedbaan binnenkomen en alle organen bereiken”, legt hij uit. “Via de longen van zwangere moeders komen ze zelfs in het placentaweefsel, en dus in de lichaampjes van ongeboren kinderen. Deze kinderen zullen later meer vatbaar zijn voor ouderdomsziektes.”

De onderzochte Poolse kinderen blijken tot negen keer hogere concentraties van zwarte koolstof in hun lichaam te hebben dan leeftijdsgenoten uit Straatsburg, en vijf keer meer dan de meeste Belgische kinderen. “Zulke waarden had ik nog nooit eerder gemeten bij kinderen”, zegt professor Nawrot.

66773_136168_T8XbwB
Beeld door: Fatinha Ramos

Jackiewicz’ jarenlange volharding wordt eindelijk beloond, al wil ze nu helemáál zo snel mogelijk verhuizen. Een dag nadat Jackiewicz de onderzoeksresultaten presenteert, als lid van de Vrouwenraad van Rybnik, staat het in alle kranten. Ze post de artikelen in Facebook-groepen van ouders. ‘Nu zien jullie zwart op wit hoe luchtverontreiniging de gezondheid van onze kinderen bedreigt. We moeten er iets aan doen’, schrijft ze erbij. Voor het eerst krijgt ze gehoor: de ouders gaan akkoord om samen te leggen voor een luchtververser in de klas van hun kinderen.

Blijven of verhuizen?

“Er is geen plaats in Rybnik waar we beschermd zijn tegen vervuilde lucht”, zegt Jackiewicz. “Mijn meetinstrument geeft vaak 600 microgram fijnstof per kubieke meter aan. Op sommige dagen zelfs 999, het maximum dat de meter aankan. Wij leven gewoon in de rook.” De EU-standaard is maximum 25 microgram fijnstof per kubieke meter, al zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat lucht al ongezond is vanaf 10 microgram. Vanaf dan kunnen ademhalingsproblemen, hart- en longziektes en astma de kop opsteken, verergeren en tot vermijdbare sterfte lijden.

“4 procent van de Europese bevolking wordt blootgesteld aan fijnstof boven de EU-norm”, zegt Catherine Ganzleben, hoofd van de afdeling luchtverontreiniging, milieu en gezondheid van het Europees Milieuagentschap. “Maar als je de WHO-standaard hanteert, is dat 70 procent. Vandaar ook de meer dan 400.000 Europeanen die elk jaar vroegtijdig sterven door luchtverontreiniging.”

De Poolse regering is zich van dit alles bewust. “Wij weten dat 36 van de 50 meest vervuilde steden van Europa in Polen liggen. We moeten onze inspanningen verhogen”, zegt adjunct-milieuminister Adam Guibourge-Czetwertynski desgevraagd. “Tegen 2040 verbieden we alle kolenkachels in Polen, en in grote steden tegen 2030.”

Sommige lokale besturen zijn ambitieuzer. In een zogenaamde anti-smogresolutie verbiedt de overheid van de provincie Silezië tegen eind dit jaar alle kolenkachels ouder dan tien jaar. Tegen 2035 mag er in Silezië zelfs geen enkele kolenkachel overblijven. Maar vijftien jaar, dat vindt Jackiewicz veel te lang. “De overheid moet even krachtdadig reageren op deze gezondheidscrisis als op de pandemie. Als de luchtkwaliteit eind dit jaar niet beter is, verhuizen we.”

Kleine succesjes

Jackiewicz liet jaren geleden al de kolenkachel vervangen in het oude huis van haar moeder, waar ze nu woont. “Mensen denken dat hun elektriciteitsrekening de hoogte in zal schieten, maar wij betalen nu minder dan vroeger. Ik toon mijn rekeningen aan buurtbewoners, maar sommigen willen er niet eens naar kijken. Ze willen pas voor de gezondheid van onze kinderen zorgen, ook hun eigen kinderen, als de regering alles betaalt.”

66773_136172_MGCacR
Beeld door: Fatinha Ramos

Hoogleraar Nawrot gelooft in een totaalverbod op het gebruik van steenkool, gekoppeld aan hogere investeringen in de omschakeling naar minder vervuilende energiebronnen. “Een totaalverbod heeft een onmiddellijk gezondheidseffect. De stad Dublin verbood steenkool bij huisverwarming in 1990. In één jaar tijd zakte de hoeveelheid fijnstof in de lucht naar 30 microgram per kubieke meter. Terwijl het in de vijftien voorgaande jaren steevast rond 100 microgram lag. Hart- en vaatziekten daalden prompt met 20 procent.”

In Polen worden wel kleine successen geboekt. Vorig jaar kochten de Polen met de steun van het Clean Air Program (zie kader) voor het eerst meer warmtepompen dan moderne kolenkachels. “We zien een verschuiving in de manier waarop we onze huizen verwarmen”, zegt Piotr Siergiej van Polish Smog Alert. Ondertussen boekt Jackiewicz haar kleine succesjes. “Sommige buurtbewoners hebben hun kolenkachels vervangen door warmtepompen. Om van mijn gezaag af te zijn,” lacht ze, “en van de boetes voor afvalverbranding die ze krijgen als ik de politie bel.”

Via het Clean Air Program voorziet de Poolse overheid burgers van subsidies om over te schakelen op minder vervuilende huisverwarming. In reactie op kritiek van de Polish Smog Alert erkent adjunct-minister Guibourge-Czetwertynski dat er meer gedaan kan worden. Toch is hij optimistisch.

Guibourge-Czetwertynski: “We steunden omschakelingen ter waarde van drie miljard zloty (ongeveer 667 miljoen euro, red.) en maakten het voor huishoudens mogelijk om de kosten van betere isolatie af te trekken van de belastingen. Dat is nog eens drie miljard. We zitten niet op schema om de komende tien jaar drie miljoen huishoudens aan te pakken en 103 miljard (een kleine 23 miljard euro, red.) te investeren, maar we komen er wel.”

Steenkoolindustrie

Kolenkachels zijn niet de enige boosdoener. “Huishoudens mogen dan wel het leeuwendeel van de luchtverontreiniging voor hun rekening nemen, dat pleit de steenkoolindustrie niet vrij”, zegt Siergiej. “Door de industrie zijn de metingen fijnstof in de lucht hier nog vele malen hoger dan in de rest van Polen. Regeringen benadrukken graag de individuele verantwoordelijkheid van de burger, maar je kan niet alleen de consument verwijten dat steenkool alomtegenwoordig is in Silezië.”

Silezië is een van de grootste mijnbouwregio’s van de EU. Dat maakt Polen de EU-lidstaat met de hoogste steenkoolconsumptie. 80 procent van de elektriciteitsproductie komt van steenkoolverbranding. Steenkool behoort tot de cultuur, identiteit en het dagelijkse leven van de bevolking. Hier werken bijna 100.000 mensen in de steenkoolindustrie, en een veelvoud van hen is er voor hun levensonderhoud van afhankelijk.

De steenkoolindustrie deed de Poolse economie groeien, maar heeft ook een prijs

De Silezische steenkoolindustrie deed de Poolse economie groeien, maar heeft tegelijkertijd ook een prijs. “Luchtverontreiniging doet de medische kosten stijgen en vermindert de economische productiviteit als gevolg van de slechte gezondheid van werknemers”, schrijft het Europees Milieuagentschap. Studies wijzen op directe gezondheidseffecten én economische voordelen als je steenkool uit de ‘energiemix’ haalt: lager ziekteverzuim op het werk, hogere arbeidsproductiviteit en minder vermijdbare sterfte.

Als alle EU-lidstaten hun nationale doelstellingen voor het terugdringen van fijnstof zouden halen, dan zou het Europese bruto binnenlands product met 1,28 procent groeien, dat van Polen met 2,9 en dat van België met 1,5, zo schat de OESO.

smog_1
Beeld door: Fatinha Ramos

Energierevolutie

De straten van Rybnik zijn vaak gehuld in wat een dikke mist lijkt. Pools Europarlementslid Lukasz Kohut weet dat het eigenlijk smog is. Sinds hij een tijd in Noorwegen woonde, waar de lucht veel schoner is, valt de slechte luchtkwaliteit in zijn stad hem meer op. Ook als hij van zijn werk in Brussel naar Rybnik terugkeert, merkt hij het verschil. ”Je kan de smog zien van oktober tot februari”, zegt hij. “En je ruikt hem. De geur van slechte steenkool hangt in de lucht. Deze winter worden duizelingwekkende concentraties fijnstof in de lucht gemeten.”

Kohut nam de politieke handschoen op. Vanuit het Europees Parlement probeert hij de druk op de regering van zijn land op te voeren. “In 2019 was ik de eerste politicus in Silezië die het aandurfde om op de radio te zeggen dat we de mijnen moeten sluiten. Ik werd overstelpt met haatberichten op sociale media.” Kohut kreeg te horen dat hij een verrader was, zeker omdat zijn moeder directrice is van een grote technische hogeschool die mijnwerkers opleidt. Maar uitgerekend daar ziet hij de kentering: “Vroeger zaten er vijf leslokalen vol, nu krijgen ze met moeite één lokaal gevuld. Veel mijnwerkers willen niet dat hun kinderen in een sector zonder toekomst gaan werken.”

Ook Siergiej van Polish Smog Alert, vijf jaar geleden nog uitgemaakt voor ‘moordenaar van de Poolse trots’, voelt bij bewustmakingsacties dat steenkool een steeds slechtere reputatie krijgt. Maar de onzekerheid over de toekomst is groot in Silezië, traditioneel de meest welvarende regio van Polen. Een snelle sluiting van de mijnen kan de armoede er doen toenemen. “Als we de mijnen van vandaag op morgen sluiten en de overheidssubsidies stopzetten, verliezen duizenden gezinnen hun salaris. Dit kan geen revolutie zijn”, zegt adjunct-minister Guibourge-Czetwertynski.

“Dat klopt”, zegt Catherine Ganzleben van het Europees Milieuagentschap. “Als Polen fossiele brandstoffen zou verbieden zonder tegelijk subsidies te voorzien voor de gestegen kosten van gas en elektriciteit én voor de isolatie van huizen, dan zou in heel Polen energiearmoede kunnen ontstaan. Een revolutie moet het dus niet zijn. Maar zo traag als de Poolse regering de transitie realiseert, hoeft nu ook weer niet.”

Smogvluchteling

In september sprak de Poolse regering nog met de mijnvakbonden af dat de laatste mijn pas in 2049 zal sluiten. “De EU wil tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terugdringen, en klimaatneutraal worden tegen 2050. Polen zou die hele periode nog steenkool verbranden. Andere lidstaten moeten dat dan compenseren om de EU-doelen te halen”, zegt Ganzleben.

66773_136173_mWURDx
Beeld door: Fatinha Ramos

Kohut ziet dat er geen structureel transitieplan is. Zo’n plan is een noodzakelijke voorwaarde voor de financiële steun uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie (FRT) van de EU. Polen zou daaruit 3,5 miljard euro ontvangen. Van alle lidstaten is dat het hoogste bedrag, gevolgd door Duitsland, Roemenië en Tsjechië. Het geld dient om bij mijnsluitingen nieuwe sectoren te ontwikkelen – Polen wil het gebruiken voor kernenergie en aardgas – en mijnwerkers om te scholen.

Polen wil de komende twintig jaar een nieuw energiesysteem bouwen, gebaseerd op hernieuwbare en nucleaire energie, zo laat adjunct-minister Guibourge-Czetwertynski weten. “Ondertussen zullen we het aandeel van steenkool in de energiemix terugbrengen tot 11 procent in 2040. Vandaag is dat nog 70 procent, en in de jaren negentig was het 90 procent. We zullen dus historische inspanningen leveren. Vergeet niet dat we een hele regio moeten transformeren.”

De Poolse regering spreekt veel over de sociale bescherming van mijnwerkers, en terecht. Maar ook Klaudyna Jackiewicz wil garanties. Voor de bescherming van de gezondheid van haar kinderen. De trage transitie geeft de onzichtbare moordenaar kansen te over om van haar alsnog een smogvluchteling te maken.

Dit artikel verscheen eerder in MO*magazine en op MO.be, en op OneWorld op 10 mei 2021.

LR_OneWorld_04_P029

‘De natuur vernietigen moet strafbaar worden’

Higgins wil de natuur redden met een wet die de aarde een eigen ‘recht op leven' geeft.

courier filling his van

Hoe vervuilend waren al die online corona-bestellingen echt?

42 procent van de Nederlanders ging door corona meer online winkelen.

pieter_stockmans_2017

Over de auteur

Pieter Stockmans volgt als journalist bij MO het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief