Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

“Mijn moeder had darmproblemen, dus besloten we samen naar de huisarts te gaan. Ik was toen zestien”, vertelt Aia Ezzat (nu 26), dochter van ex-nieuwkomers uit Egypte. “De huisarts kon geen oorzaak vinden. Het zou darmkanker kunnen zijn, hoorde ik. Een zin die veel angst opriep bij mij en mijn moeder. We werden doorverwezen naar het ziekenhuis. Toen begon een langdurig traject.”

Het bleek geen kanker, maar met de gezondheid van haar moeder ging het slecht. Dus bleef Ezzat medische gesprekken vertalen. “Ik was er altijd, bij élke afspraak. Als ik naar school moest, meldde ik mij ziek om met haar mee te kunnen. Ik kreeg het gevoel dat het allemaal over míj ging, in plaats van mijn moeder. Ik maakte mij ook veel zorgen, was bang om haar te verliezen.” Toen Ezzat later aan een studie begon, stopte ze al in het eerste jaar – ze kon zich niet concentreren. Nog steeds gaat de 26-jarige mee naar doktersafspraken, ze is ‘eraan gewend geraakt’.

Geboren mantelzorgers

Tot 2012 werden tolken in de zorg vergoed. De zogenaamde ‘zorgtolk’ ontstond in 2005, in een poging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Huisartsen konden één landelijk telefoonnummer bellen om een fysieke of telefonische tolk te ‘bestellen’: de tolkentelefoon.

Maar per 1 januari 2012 zette het kabinet-Rutte I het mes in de vergoeding van de zorgtolken, waardoor nieuwkomers (met een verblijfsstatus) geen recht meer hadden op een gratis tolk. Werd in 2010 nog 19 miljoen euro vrijgemaakt voor zorgtolken, twee jaar later was dit bedrag volledig wegbezuinigd. Alleen het ‘achterstandsfonds’ is nu nog beschikbaar: een beperkt budget voor lokale huisartsen in ‘achterstandswijken’.

Sindsdien worden kinderen van nieuwkomers nog meer dan voorheen behandeld als geboren mantelzorgers. Uit gesprekken die ik, een Nederlandse journalist met Syrische roots, voer met andere volwassenen met een migratieachtergrond blijkt het zelfs eerder regel dan uitzondering. Een 14-jarige kennis uit Syrië gaat om de paar weken met zijn vader, die hartproblemen heeft, mee naar het ziekenhuis. Zijn zus vergezelt hun zwangere moeder regelmatig bij de verloskundige. Een ander kind schuift meerdere keren aan bij gesprekken van de psycholoog.

Wie is verantwoordelijk voor wie?

“Dat kinderen optreden als tolk voor hun ouders is een onderbelicht probleem dat in het hele land speelt.” Aan het woord is Simone Goosen, specialist in gezondheidszorg voor mensen met een vluchtachtergrond en campagneleider bij de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’. Namens de Johannes Wier Stichting (JWS), een organisatie gericht op mensenrechten in de gezondheidszorg, en samen met AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie luidde zij vorige maand de noodklok.

poster dit is een kind
Campagneposter ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’. Beeld door: Claudia Kamergorodski

Dat de gezondheid van de ouders in de handen van de kinderen ligt is een te grote verantwoordelijkheid, zegt ook psychiater en voorzitter van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Forugh Karimi. Karimi legt uit dat kinderen die een ouder als ‘afhankelijk’ zien, een scheve verantwoordelijkheidsverhouding ontwikkelen. De grens van wie voor wie zorgt vervaagt. “Bij velen uit dit zich op latere leeftijd door (faal)angstproblemen, omdat ze bang zijn dat ze fouten maken, én dat hun fouten grote gevolgen hebben.” Karimi ziet de kinderen later, als volwassenen, haar praktijk binnen lopen.

Exacte cijfers van hoeveel migrantenkinderen als tolk ‘werken’ zijn er niet. Karimi noemt het een ‘stil probleem dat onvoldoende wordt opgemerkt’. “Bij Nederlandse gezinnen (zonder migratieachtergrond, red.) speelt dit niet; zij kunnen zich in hun eigen taal uiten. Er wordt niet gesignaleerd dat migrantenkinderen vaak wel deze extra last meedragen.” In 2020 telde Nederland bijna 1,4 miljoen jongeren met een migratieachtergrond: meer dan een kwart van alle jongeren. Volgens Karimi hebben ‘heel veel migrantengezinnen hiermee te maken’.

Huisartsen onderschatten hoeveel impact het vertalen van medische gesprekken heeft op een kind

Begin dit jaar liet demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een Kamerstuk nog weten dat de ‘bestaande tarieven’ voldoende ruimte bieden voor de inzet van professionele tolken voor anderstaligen. Maar in de praktijk gaat dat dus vaak mis. Artsen moeten zelf op zoek naar een betaalde tolk, in een ‘tolkenmarkt’ die bovendien zwaar versnipperd is. Dikwijls weten zij niet hoe, of hebben ze te weinig tijd. “En zolang de zorgverlener het niet regelt, lossen de ouders het zelf op. Zij staan met hun rug tegen de muur”, legt Goosen uit.

Er zijn overigens drie uitzonderingen waar de overheid een tolk in de zorg áltijd vergoedt: bij asielzoekers (zonder verblijfsstatus), vrouwen in een vrouwenhuis en bij slachtoffers van mensenhandel. “Maar dit zijn nu juist mensen die vaak géén gebruik maken van de huisarts”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LVH). Volgens de woordvoerder zitten artsen met een dilemma: ze weten dat het gebruik van informele tolken zoals familieleden ‘niet de beste manier van communicatie’ is. “Maar soms worden ze hiertoe gedwongen, omdat er geen andere optie is. Er is geen geld beschikbaar.”

Schending van het Kinderrechtenverdrag

Volgens Sascha Kotterer onderschatten huisartsen de impact op het kind. Kotterer is zelf al vijftien jaar huisarts in Utrecht en ziet veel gezinnen met een migratieachtergrond. Het kind is vaak ‘toch al aanwezig’, het spreekt de taal en weet wat er speelt, zo is vaak het idee. “Een dochter kan best wat vragen stellen over de menstruatie van haar moeder, wordt gedacht”, zegt Kotterer. En zo nemen kinderen werk over dat normaliter wordt gedaan door een betaalde professional.

Kinderen mogen geen werk doen dat niet goed is voor hun gezondheid óf waardoor ze school missen, staat in artikel 32 van het Kinderrechtenverdrag, dat Nederland heeft ondertekend. Kinderarbeid is kortom verboden. Toch missen veel kinderen (zoals Aia Ezzat vroeger) geregeld schooluren om als gratis tolk te werken en loopt hun eigen gezondheid schade op. Karimi: “Kinderen zijn van nature loyaal en zeggen geen ‘nee’. Ze willen niet toekijken hoe hun ouders pijn lijden, dus ze gaan mee.”

Behalve het welzijn van de kinderen komt bovendien de kwaliteit van de zorg in het geding, zegt Kotterer. “Voor goede zorg moet je goed met patiënten kunnen communiceren. Een moeder kwam mijn praktijk binnen met hoofdpijn. Toen ik doorvroeg, kwam ik erachter dat er een lastige thuissituatie speelde: problemen met haar man en kinderen die de verkeerde weg insloegen. Je moet elkaar goed kunnen verstaan om dit te bespreken.” Bovendien, voegt ze toe: “Dit zijn problemen die je niet wilt laten vertalen door een kind.”

Aia Ezzat was 8 jaar toen ze voor het eerst de taak als tolk op zich nam. “Ik weet nog dat ik bij de huisarts Nederlandse termen hoorde die ik niet kende. Dus besloot de arts alles in ‘kindertaal’ uit te leggen, zodat ik de boodschap kon overbrengen. Tot grote zorg van mijn moeder, die zich achteraf afvroeg of ik alles wel goed had begrepen.” Haar moeder huilde veel in die periode, herinnert ze zich. “Omdat ik dit op jonge leeftijd deed, werd het al gauw genormaliseerd, terwijl het niet normaal is. Een kind hoort die verantwoordelijkheid niet te dragen.”

Advance of Inner Paint

Hoe behandel je het trauma van racisme?

Witte therapeuten lijken zich niet altijd bewust van de effecten van racisme.

Ontwerp zonder titel-6

Citroen helpt tegen corona, lezen nieuwkomers

Geen betrouwbare corona-info voor 100.000 mensen.

IMG-20200512-WA0008-01

Over de auteur

Hanin Elza Ballan (1996) studeerde journalistiek en digitale media aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt bij de redactie van NRC, …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief