Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het begon allemaal met een groot evenement in de (toen nog) Heineken Music Hall in 2008, toen de Martin Luther King Award1voor het eerst buiten de Verenigde Staten werd uitgereikt. Sociaal ondernemer Dionne Abdoelhafiezkhan organiseerde het evenement, dat groots werd opgepakt door internationale media, al bleef het in Nederland bij een enkel bericht van de NOS. “Na dit evenement werd ik massaal benaderd door scholen en bedrijven voor lesmateriaal en consultancy”, vertelt Abdoelhafiezkhan. Dit was de start van verschillende activiteiten, onder de noemer DutchVersity/Hi5, die ze met hulp van onder andere haar oom Jörgen Raymann organiseerde. Zo maakten ze een radioprogramma bij FunX, schreven een boek en gaven ze workshops. Hi5 (spreek uit: high five), zo zegt Abdoelhafiezkhan, staat voor de vijf stappen2richting succes.

Hi5 groeide uiteindelijk uit tot IZI Solutions, een sociale onderneming die simpele oplossingen zoekt voor ogenschijnlijk complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo biedt IZI Solutions CV-checks en loopbaanbegeleiding aan jongeren, proberen ze bij bedrijven inclusiviteit tot in de haarvaten te laten doordringen en zijn er trainingen voor instellingen over het omgaan met cultuurverschillen.

Etnisch profileren

Een belangrijk thema waar IZI Solutions zich op richt is etnisch profileren. Abdoelhafiezkhan: “Ik ken verhalen van eerstegeneratie Surinamers die etnisch profileren in Nederland ervoeren toen ze net na de jaren vijftig naar Nederland kwamen. Ik ben nu zelf moeder van een tweejarige zoon. Het is bizar dat tweede- en derdegeneratie Nederlanders met een migratieachtergrond dit nog steeds moeten ervaren. Het kan toch niet zo zijn dat de vierde generatie straks nog steeds als tweederangsburger behandeld wordt. Dat hoop ik in elk geval niet!”

Het kan toch niet dat de vierde generatie nog steeds als tweederangsburger behandeld wordt?

In 2013 voerde Controle Alt Delete – onderdeel van IZI Solutions – een situatietest uit met verborgen camera’s, waarmee etnisch profileren in beeld werd gebracht. “Maar de echte publieke verontwaardiging begon toen Amnesty International Nederland een onderzoek publiceerde over de impact van etnisch profileren. De resultaten werden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van Controle Alt Delete in de Melkweg in Amsterdam.”

Een van de dingen die Abdoelhafiezkhan ontdekte bij het verdiepen in het onderwerp, is dat de definitie van etnisch profileren die de Nederlandse politie hanteerde, verschilde van andere definities. “Bij de definitie van de politie ging het erom dat iemand ‘louter op basis van zijn of haar uiterlijk’ wordt gecontroleerd.” Die definitie bleek te verschillen van die van de Europese Unie, die luidt: ‘Het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.’ “Simpel gezegd: er is sprake van etnisch profileren als de politie iemands vermeende afkomst of huidskleur laat meespelen bij de beslissing om een persoon te controleren. Dat is iets heel anders dan alleen op uiterlijk selecteren. Een van de resultaten die we samen met Amnesty International Nederland bewerkstelligd hebben, is dat de politie in januari 2018 de Europese definitie van etnisch profileren overgenomen heeft. Dit ervaren we als een groot succes, omdat er op papier veel veranderd is.”

Bijna zes jaar later is het onderwerp etnisch profileren niet meer weg te denken van de politieke agenda

Volgens Abdoelhafiezkhan wordt het fenomeen etnisch profileren nu veel serieuzer genomen. “Bijna zes jaar later is het onderwerp niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het was onderwerp van debat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en Ard van der Steur, toenmalig minister van Justitie en Veiligheid, heeft zich krachtig tegen etnisch profileren uitgesproken. Wel zorgelijk, is dat etnisch profileren zelfs in het dreigingsbeeld terrorisme 3van de NCTV4staat.”

auto-automobile-blur-532001

Vaker verdacht en vervolgd, zwaarder gestraft

Etnische ongelijkheid is groot en komt in de hele Nederlandse strafrechtketen voor.

Verdacht

Vorig jaar werkte Control Alt Delete mee aan de documentaire Verdacht, waarin verschillende Nederlanders vertellen over hoe hun huidskleur hen tot verdachte maakte, en de bizarre ervaringen die hieruit voortkwamen. Verdacht is de eerste Europese documentaire over de impact van op uiterlijk gebaseerde politiecontroles. De tv-première was een kijkcijferhit, en nog geen 24 uur na de uitzending stelden D66, DENK, GroenLinks en de Partij van de Arbeid vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. De documentaire behaalde zijn doel: het gesprek over etnisch profileren op een andere manier voeren, namelijk mét de groep die het ondergaat.

“Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen, omdat er uit de praktijk blijkt dat mensen nog steeds last ondervinden van etnisch profileren. Het onderwerp moet daarom onverminderd hoog op de agenda blijven staan. De politie is nu aan zet. Zij moeten strijden tegen etnisch profileren en erop toezien dat dat daadwerkelijk actief gebeurt.”

Dit jaar won Abdoelhafiezkhan de Nieuw Amsterdam Prijs 2019, een prijs die jaarlijks uitgaat naar iemand die relevante veranderingen bewerkstelligt in onze hoofdstad. “In het superdiverse Amsterdam zet Dionne Abdoelhafiezkhan zich met grote bevlogenheid en succes in voor een inclusieve stad met haar sociaal innovatiebureau IZI Solutions. Daarom ontvangt zij dit jaar de Nieuw Amsterdam Prijs”, zei initiatiefnemer Egbert Fransen. Abdoelhafiezkhan werkt met IZI Solutions verder aan de maatschappelijke vraagstukken die initieel onmogelijk lijken. “Ik ben opgegroeid met het motto: waar je vandaan komt, dat heb je niet bepaald, maar waar je naartoe gaat bepaal je zelf.”

Dionne Abdoelhafiezkhan (33) is oprichter van IZI Solutions, waarmee ze op zoek gaat naar innovatieve oplossingen voor ogenschijnlijk complexe vraagstukken in onze maatschappij. Door eigen ervaringen met verschillende vormen van uitsluiting heeft ze ervoor gekozen om zich in te zetten tegen raciale en sociale ongelijkwaardigheid, wat al tot grote resultaten heeft geleid.

Abdoelhafiezkhans moeder is Frans, en haar vader is gemixt Surinaams met roots in Trinidad en het oude Perzische gebied. “Vandaar mijn achternaam.” Verder is haar moeder van huis uit katholiek, en haar vader moslim. De in Rotterdam geboren Dionne wordt van jongs af aan maatschappelijk bewust opgevoed. “Het type muziek dat bij ons gedraaid werd had bijvoorbeeld altijd een maatschappelijke lading en betekenis. Van reggae tot Motown en soul. Ook ben ik opgegroeid met de filosofie van de Black Panther Movement.”

De verschillende uitsluitingsmechanismen die Abdoelhafiezkhan in haar leven ondervond, hebben haar gevormd tot de persoon die ze nu is. “Met mijn ervaringen kun je twee kanten opgaan. Of je wordt recalcitrant en sluit je af van het systeem, of je kiest ervoor om te strijden. Ik koos voor het tweede.”

Momenteel is ze met haar collega’s druk bezig met het organiseren van een Nationale Respect Tour, waarbij ze met Nederlanders uit alle hoeken van het land streeft naar een inclusieve samenleving door praktische oplossingen en denkrichtingen te verzamelen, en werkt ze mee aan de komst van het eerste Slavernijmuseum van Nederland.

  1. Deze award wordt sinds 2012 niet meer uitgereikt. ↩︎
  2. Passie, focus, overzicht, betrouwbaarheid en kennis. ↩︎
  3. Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN wordt vier keer per jaar uitgegeven. ↩︎
  4. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. ↩︎
237616963_4500961433289856_7875576319809485762_n

Over de auteur

Tamara Hartman schrijft over inclusie, identiteit en ‘herstory’. Daarnaast doet ze onderzoek naar Hindostaanse geschiedschrijving en de …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief