Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Tijdens de eerste dag van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer kwam fractievoorzitter Zijlstra van de VVD met cijfers over bijstandsuitkeringen. Flip van Dyke, autoriteit op het gebied van migratie- en asielcijfers, legt uit waar het volgens hem mis ging.

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, zei gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen: "We kunnen niet ieder jaar grote aantallen migranten aan, want grote groepen integreren niet, maar segregeren. Dit blijkt uit de kille cijfers. 70 % van de Somaliërs zit in de bijstand, ruim 60 % van de Irakezen zit in de bijstand en bijna 60 % van de Syriërs zit in de bijstand."

Rechts vindt dit soort cijfers fantastisch en zogenaamd links interesseert zich alleen voor zielige kindjes

Wat Zijlstra er niet bij vertelde was dat het cijfers naar nationaliteit zijn. Wat is het bezwaarlijke om het aantal bijstandsuitkeringen te tellen naar nationaliteit, zoals het CBS hier doet en waar Zijlstra zijn cijfers vandaan haalde?

Iemand komt naar ons land met nationaliteit X en vraagt asiel aan. Na enige tijd krijgt hij asiel, wordt ingeschreven bij de gemeente, en heeft dan recht op bijstand. Op het moment van inschrijven bij de gemeente is hij officieel immigrant. 
De jaren gaan voorbij en op een bepaald moment woont de immigrant vijf jaar in Nederland en kan dan naturalisatie aanvragen (inmiddels is die termijn trouwens zeven jaar geworden). Hij moet met succes een inburgeringscursus doen, hoge leges betalen, niet crimineel zijn en als dat allemaal met succes is geregeld, is onze voormalige asielzoeker een Nederlander geworden. 

'Allochtoon' heeft niets met nationaliteit te maken

Vanaf dat moment telt hij voor het CBS niet meer als nationaliteit X, maar als Nederlander. Natuurlijk blijft zijn geboorteland gelijk en natuurlijk telt hij nog steeds als ‘allochtoon’ van de eerste generatie, want dat heeft niets met nationaliteit te maken.

Welke asielzoekers zullen er nu Nederlander zijn? In ieder geval mensen die langer dan vijf jaar in ons land wonen. Wie heeft er meer kans om in de bijstand terecht te komen? Het ligt voor de hand dat dat de immigrant is die pas kort in ons land is. De mensen die hier al vijf jaar wonen hebben (veel) meer kans om een baan te hebben. 

Wie zal nu Nederlander worden? Iemand die hoger is opgeleid zal meer kans hebben om het inburgeringsexamen te halen. Iemand die werk heeft kan het eerder betalen. 
Wat blijft er dan over? Mensen die niet succesvol zijn. Mensen die kort in ons land zijn. 
Als je dan uitsluitend kijkt naar nationaliteit, dan zie je niet de successen. 

Enorm schadelijk

Iedereen leest gewoon over nationaliteit heen. Toen het persbericht van het CBS op 30 juli 2015 om half zes ’s ochtends verscheen, probeerde ik om de schade (want ik vermoedde dat die zou enorm zijn) te beperken. Om kwart over zes schreef ik al dat er naar nationaliteit was gekeken, niet naar herkomst
Op dezelfde dag schreef ik dat als je nationaliteit als uitgangspunt neemt, je moet zeggen dat dan 400.000 Nederlanders bijstand hebben tegen 80.000 buitenlanders. 

Ook stuurde ik tweet met een mooie grafiek met de verschillen, nationaliteit en herkomst. 

Allemaal tevergeefs. In alle media stond ‘allochtonen’ en anders werd het verschil niet uitgelegd. Dat de percentages bijstand naar herkomstgroep een stuk lager zijn dan naar nationaliteit is waarschijnlijk. Niemand vroeg zich het af. Nationaliteit wordt heel weinig gebruikt door het CBS in relatie tot migranten. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de migratiekaart. Waarom nu wel?

Niet iedere asielzoeker schopt het tot immigrant

Wat je niet moet vergeten is dat niet iedere asielzoeker het tot immigrant schopt. Bovendien emigreert een aanzienlijk deel. Ik heb even een klein onderzoekje naar Somaliërs gedaan. Van de asielzoekers die het tot immigrant – inclusief nareis – hebben geschopt in de periode 1999 t/m 2008 had 26 % een uitkering en was 38 % geëmigreerd na vijf jaar. 

Van degene die overbleven had dus 45 % een uitkering. Nu zitten in de cijfers ook kinderen en ook kinderen die inmiddels volwassen zijn geworden. Dat maakt dat de cijfers alleen maar een idee geven. Het geeft in ieder geval wel aan dat er de nodige haken en ogen zitten aan cijfers naar nationaliteit. 

Deze zeer schadelijke cijfers kon Zijlstra ongestoord oplepelen. Uiteraard werd hij niet gecorrigeerd. Rechts vindt dit soort cijfers fantastisch en zogenaamd links interesseert zich alleen voor zielige kindjes. Al jarenlang kan dit soort propaganda ongestoord doorgaan. Zonder enig weerwoord. 

Over de auteur

Gepensioneerd rijksambtenaar en een autoriteit op het gebied van migratie- en asielcijfers. Doet voor OneWorld regelmatig factchecks over …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief