Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

dierenartsen zonder grenzen konijn
Foto: DZG

Volgens de Verenigde Naties is de Democratische Republiek Congo de meest hulpbehoevende crisisregio ter wereld. De situatie is er vergelijkbaar met die van de Soedanese crisisprovincie Darfur. Er is een enorme behoefte aan humanitaire hulp. Met name de situatie in de provincie Noord-Kivu is dramatisch. De Belgische organisatie Dierenartsen Zonder Grenzen denkt dat vee de sleutel is om armoede en honger bij de kwetsbare landbouwfamilies in deze regio te verminderen. In juni zijn zij daarom begonnen met het veeteeltproject LUVUPEL (Lutte contre la Vulnérabilité par le Petit Elevage.

 

Diersoort            1992            Vandaag

Runderen         300.000             50.000

Geiten               370.000              55.000

Schapen           108.000              10.000

Varkens            120.000                8.200

Pluimvee       2.600.000              35.000

Bruidschat

70 procent van de bevolking in Congo leeft van de landbouw en de veeteelt. In 1992 had Noord-Kivu nog een grote en productieve veestapel. Het vee speelde een belangrijke sociale rol, onder andere als bruidschat en zorgde ervoor dat de bevolking af en toe wat kon sparen. De vele oorlogsjaren hebben echter een dramatische weerslag gehad op het vee. Door de plunderingen is de kudde drastisch uitgedund en zijn sterke rassen gestorven (zie kader).

Om de veestand te vergroten zal Dierenartsen Zonder Grenzen de lokale boeren opleidingen geven over dierlijke productie, diergezondheid en het organiseren van veehandel. Er worden lokale veeteeltnetwerken opgericht en er komen betere voorwaarden voor de veehandel. Het project zal in totaal 10 jaar duren.
 

dierenartsen zonder grenzen cavias
Foto: DZG

Cavia’s 

In de eerste fase van project ligt de nadruk op de teelt van kleinvee, zoals cavia’s, konijnen, kippen en geiten. Dit zijn kleinschalige projecten, die met weinig middelen toch voor regelmatige voedselvoorziening en extra inkomsten kunnen zorgen. Dierenartsen Zonder Grenzen schat dat ze hiermee tijdens de eerste fase 113.000 mensen kunnen helpen. Dit moet de veehouders na deze eerste vier jaar netto 80 procent tot 160 procent meer inkomsten opleveren. In een tweede fase zal meer aandacht besteed worden aan de grotere dieren, zoals runderen.

In ontwikkelingslanden speelt het vee vaak een cruciale rol in de voedselvoorziening en het inkomen van families. Diergeneeskunde, en dus de garantie op een gezonde kudde, is er dikwijls niet of te beperkt aanwezig. De dierenartsen van Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunen in overleg met lokale organisaties de plaatselijke veehouders met opleidingen, technologie en knowhow over dierlijke productie, dierengezondheid en vermarkten van het vee. Naast het project in Congo heeft de organisatie nog 15 projecten lopen in 9 andere landen.

 

 

 

 

 

 

Dierenartsen Zonder Grenzen

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief