Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Human Rights Watch laat op haar website weten teleurgesteld te zijn over de voorlopige voorstellen van de Europese Commissie om het systeem voor de opvang van asielzoekers te hervormen. “De voorstellen hebben weinig om het lijf dat nieuw of concreet is, en de maatregelen straffen asielzoekers en vluchtelingen en beperken hen in hun rechten,” vindt Judith Sunderland, directeur Europa en Centraal Azië bij Human Rights Watch.

De Europese Commissie wil een systeem invoeren waarbij asielaanvragen op EU-niveau worden behandeld. Daarna wordt de verantwoordelijkheid voor elke vluchteling aan een lidstaat toegewezen, op basis van de grootte en welvaart van dat land.  Nu is de afspraak dat het land waar de vluchteling aankomt het verzoek in behandeling neemt. Het herverdelingsmechanisme dat ervoor moest zorgen dat landen als Griekenland en Italie niet buitenproportioneel veel vluchtelingen te verwerken krijgt, werkt echter niet goed: slechts 1.111 van beoogde 160.000 vluchtelingen werd met dit mechanisme in andere landen ondergebracht.

Met een gecentraliseerd systeem zou dit eerlijker moeten verlopen voor de lidstaten. Ook moet er meer overzicht op het proces komen, zodat vluchtelingen sneller ergens in de EU asiel krijgen en niet blijven hangen in vluchtelingenkampen in Griekenland, zoals nu vaak het geval is. 

Kortzichtig en wreed’

Het voornemen om het systeem te hervormen noemt Human Rights Watch dan ook positief. De organisatie heeft echter moeite met de maatregelen die de Commissie wil nemen om vluchtelingen te straffen, die na aankomst in Europa naar een ander EU land reizen. Gezien de grote verschillen in mogelijkheden tussen de lidstaten van de EU zou het “kortzichtig en wreed” zijn mensen te straffen die hun lot in eigen hand proberen te namen.  “Of de asielzoeker heeft geprobeerd naar een ander land te reizen zou geen betrekking moeten hebben op de status van zijn of haar asielaanvraag,” schrijft Human Rights Watch. De Europese Commissie hoopt deze zomer met een definitief plan te komen. 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief