Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

Deze week wordt in Rio de Janeiro (Rio+20) door de internationale gemeenschap geprobeerd nieuwe afspraken te maken over duurzame ontwikkeling. Een van de belangrijkste agendapunten is een eerste concept van nieuwe doelen die de millenniumdoelen na 2015 moeten opvolgen. Deze doelen hebben als werktitel Sustainable Development Goals (SDGs) gekregen.

Een belangrijk punt van kritiek op de millenniumdoelen is dat deze te weinig aandacht schenken aan duurzame ontwikkeling. (zie meer hierover in Discussies). In de nieuwe doelen zou duurzame ontwikkeling volgens de meeste deelnemers aan de conferentie veel sterker moeten worden benadrukt. Daar is dan ook alle reden toe, zo bleek laatst uit een alarmerend VN-rapport waarin gewaarschuwd wordt voor onherstelbare milieuschade. Ook werd uit het rapport duidelijk dat op slechts vier (!) van de vijfhonderd internationale milieuafspraken de laatste jaren vooruitgang is geboekt.

Maar voorlopig lijkt in aanloop naar Rio alleen overeenstemming te zijn bereikt over de nieuwe naam van de doelen. Inhoudelijk liggen de verschillende landen allesbehalve op een lijn en ook dreigt een overkill aan thema’s die door talloze ngo’s worden aangedragen de focus te vertroebelen. Hoe breed de millenniumdoelen qua thema’s ook zijn, de beperking tot acht – over het algemeen realistisch geformuleerde – hoofddoelen heeft vanuit communicatieperspectief duidelijk gewerkt. Met een waslijst van tientallen duurzame doelen zal niemand uit de voeten kunnen.

Ook is er geen duidelijkheid over de vraag of de SDGs de MDGs straks moeten vervangen of dat ze er juist op moeten voortborduren. En moeten de SDGs en MDGs worden samengevoegd of zou het juist beter zijn om ze als gescheiden trajecten uit te werken? Kortom, er zijn nog veel vragen waarop een antwoord zal moeten worden geformuleerd. Gezien de complexiteit en de politieke tegenstellingen is niet te verwachten dat Rio+20 hier al te veel duidelijkheid over zal geven. Maar een eerste aanzet daartoe moet mogelijk zijn. Wordt vervolgd.
Lees verder op www.millenniumdoelen.wordpress.com

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief