Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In een interview op de website van de SP gooit Tweede Kamerlid Harry van Bommel meteen de eerste steen in de vijver: “Er is een burgeroorlog aan de gang.” Zonder in een woordentwist te belanden kan Harry van Bommel drommels goed weten dat er geen sprake is van een burgeroorlog. Er is sprake van een agressieve illegale interventie door Rusland. De opstapelende bewijzen daarvoor zijn echt niet meer te ontkennen. Het doet ook onrecht aan de vele duizenden slachtoffers die hij aanhaalt en de meer dan een miljoen vluchtelingen om deze interventie te omschrijven als een burgertwist tussen Oekraïners.

Deze illegale en agressieve interventie heeft niet alleen geleid tot een permanente oorlogszone in het oosten van Oekraïne, maar ook een annexatie van de Krim door Rusland gelegitimeerd via een nepreferendum met militaire intimidatie dat geheel tegen de door Rusland ondertekende VN verdragen indruist. Als Rusland meent dat het aanspraak kan maken op de Krim, kan het met het centrale gezag in Kiev daarover in conclaaf gaan, en bij gebrek aan succes in Den Haag bij het Internationaal Gerechtshof aankloppen dat voor dergelijke twisten in het leven is geroepen. Met andere woorden, alle hier relevante internationale conventies worden door Rusland getart, en Van Bommel houdt het bij een burgeroorlog.

Alle internationale conventies worden door Rusland getart. Van Bommel houdt het bij een burgeroorlog.

Dan gaat de heer Van Bommel in op de burgerbevolking van Oekraïne. Die is gespleten en verdeeld, en een deel is Russisch-sprekend, dat zegt Harry van Bommel. Publiek geheim: alle Oekraïners ouder dan een jaar oud spreken Russisch. Dat geldt eigenlijk voor alle voormalige Sovjet-republieken, en zelfs in Mongolië en Afghanistan wordt behoorlijk Russisch gesproken.

Steun voor Europa

Vervolgens betwist Van Bommel stellig de ‘krachtige steun voor Europa’. In recente nationale polls van IRI is gebleken dat meer dan 50 procent van de bevolking sympathie voelt voor de Europese Unie, en minder dan 10 procent deze afwijst. De verhoudingen liggen andersom (16 om 60 procent) bij de gevoelens ten aanzien van Rusland. De sympathie en steun voor de Europese Unie is de laatste twee jaar alleen maar toegenomen, en voor Rusland afgenomen. Op de vraag met welke economische unie het land banden aan moet gaan, is een meerderheid van 57 procent voor de EU en 15 procent voor de Russische Euraziatische Unie. Alleen de drie meest oostelijke provincies van de 27 die Oekraïne laten geen duidelijke voorkeur zien.

Investeergewest

Dan gaat deze verstokte socialist door over de verwording van Oekraïne tot een ‘neo-liberaal wingewest’ door dit verdrag. Hoe Van Bommel dat voor zich ziet is niet duidelijk. Het land zit totaal aan de grond, zowel financieel als economisch, door mega-corrupte leiders die het land helemaal hebben uitgezogen als persoonlijk wingewest en miljarden hebben afgevloeid. Miljarden die nu door het IMF bijgepast moeten worden. In een nieuwe publicatie van het door Van Bommel aangehaalde Transparency International is voormalig President Janoekovytsj uitgeroepen tot meest corrupte man op aarde op basis van het uitzuigen van zijn eigen volk. Daar valt door geen multinational tegenop te boksen. Dit is een rode draad in voormalige socialistische heilstaten en heeft weinig van doen met 'neoliberale verdragen' of 'wingewesten'.

Daarnaast is er voorlopig niets te winnen voor multinationals, er zal eerst weer gigantisch geïnvesteerd moeten worden in het creëren van banen. De industrie is hopeloos verouderd, nog afgezien van de onverantwoorde milieustaat van deze fabrieken. Met andere woorden, er is sprake van een investeergewest! Dit komt vooral ook de Oekraïense bevolking ten goede.

Van Bommel lijkt begaan met het lot van Oekraïense burgers, maar als puntje bij paaltje komt moeten ze het verder lekker zelf uitzoeken

Met associatieverdrag bestrijdt EU corruptie

Het werd net al aangestipt, de corruptie in Oekraïne is schier eindeloos, en dat illustreert Harry van Bommel door de laatste Transparency International index aan te halen. Daar is niets op af te dingen. Van Bommel zegt dat corruptie een besmettelijke ziekte is die hij Europa niet binnen wil halen. Niks tegen in te brengen. Maar in plaats van te beargumenteren dat deze kwaal dan bestreden moet worden met de juiste medicijnen, het framework in de Europese associatieverdragen ten aanzien van corruptiebestrijding, stelt hij dat de deur dicht houden beter is. Van Bommel lijkt begaan met het lot van Oekraïense burgers, maar als puntje bij paaltje komt, mogen de Oekraïners gewoon onder de infectieziekte 'corruptie' lijden en moeten ze het verder lekker zelf uitzoeken. Multinationals zijn gevaarlijke parasieten en moeten buiten Oekraïne gehouden worden maar volksparasitisme door corrupte overheden en oligarchen zijn enge infectieziekten die door mogen etteren binnen Oekraïne.

Georgië kent inmiddels een corruptieniveau dat beter is dan Italië en vergelijkbaar met EU- lidstaten Slowakije en Hongarije

Een ander land uit de voormalig Sovjet Unie waar we ook een associatieverdrag mee hebben, en waar Van Bommel in het parlement om dezelfde redenen ook tegen heeft gestemd, is Georgië. Dit land bewijst het succes van Europese transitie. Het kent inmiddels een corruptieniveau dat beter is dan Italië en vergelijkbaar met EU lidstaten Slowakije en Hongarije. Er is nog een hele weg te gaan, maar hier bewijst de EU dat dergelijke verdragen, en ook de opmaat er naar toe, de juiste weg zijn in het belang van de burgers, maar ook van de rechtsbescherming van Europese ondernemers tegen corrupte wetteloosheid.

Het bestrijden van corruptie, het verbeteren van rechtsgelijkheid voor burgers, het versterken en onafhankelijk maken van de rechtstaat structuren zijn allemaal ingrediënten bij dit 'neoliberale akkoord', waar geen normaal en weldenkend mens tegen kan zijn. Van Bommel wijst dit verdrag radicaal en helemaal af, zonder te benoemen welke ingrediënten hij eventueel wel in een alternatief verdrag zou willen steunen. Hij laat hiermee de meerderheid van de Oekraïense bevolking in de steek die expliciet deze Europese waarden en normen omarmt.

“Wij hebben het beste voor met Oekraïne, Europa en Nederland”, om af te sluiten met van Bommel’s eigen opening: en dan stem je dus vóór dit verdrag. 

Over de auteur

Jelger Groeneveld volgt en bestudeert jarenlang de ontwikkelingen in en rond de Europese voormalige Sovjet landen en is bestuurlijk actief …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief