Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Terwijl de Nederlandse overheid zich terugtrekt, bloeit sociaal ondernemerschap op. Ideaal, zou je zeggen. Laat maatschappelijk betrokken ondernemers ‘s lands sociale problemen maar oplossen. Toch speelt de overheid nog nauwelijks in op de innovatiekracht van sociaal ondernemers. Dat moet anders, vindt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarom heeft hij de SER gevraagd om een adviesrapport – liefst inclusief een concrete actie-agenda.

Wachtlijst
Om te onderzoeken hoe de overheid met sociale ondernemingen kan samenwerken, organiseerde de SER maandag een werkconferentie met de branche. Aan belangstelling geen gebrek: zo’n 100 experts, waaronder 35 sociaal ondernemers, belangenorganisaties, wetenschappers en impact investors meldden zich in Den Haag. Het adviesorgaan van de regering moest zelfs een wachtlijst opstellen voor de bijeenkomst.

“Sociaal ondernemers zijn de ideale businesspartners voor de overheid, omdat ze dezelfde doelen nastreven”, zegt Willemijn Verloop van platform Social Enterprise NL. Volgens Verloop wordt er momenteel nog te weinig samengewerkt, omdat ambtenaren vaak onbekend zijn met de sector. “In de praktijk blijkt dat wanneer de overheid sociaal ondernemers wel erkent en herkent, ze beter samenwerken.”

De partij met de laagste prijs wint, in plaats van degene die de meeste maatschappelijke waarde toevoegt

Cateraar
Verloop hoopt dat het advies van de SER leidt tot een concrete actieagenda. Als voorbeeld geeft ze het aanpassen van aanbestedingsregels. “Sociale ondernemingen leveren net als ieder ander bedrijf een product of dienst, maar daarnaast leveren ze ook maatschappelijke meerwaarde. Denk aan een cateraar die succesvol werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze meerwaarde wordt nu door de overheid in een aanbesteding niet of nauwelijks meegerekend. De partij met de laagste prijs wint, in plaats van degene die de meeste maatschappelijke waarde toevoegt.”

Achteraf gezien hadden beter niet bij de overheid moeten aankloppen

Rompslomp
Tijdens de werkconferentie werd ook gesproken over het nut van subsidies en belastingvoordelen voor sociaal ondernemers. Lonneke Craemers, die namens het maatschappelijk betrokken organisatieadviesbureau dutch deelnam aan de bijeenkomst, waarschuwt dat financiële steun van de overheid sociaal ondernemers niet in de weg mag staan. “In mijn vorige baan, bij de sociale onderneming NICE, werkte overheidssteun eerder belemmerend dan stimulerend. Door de administratieve rompslomp verloren we zoveel tijd, dat we achteraf gezien beter niet bij de overheid hadden moeten aankloppen.”

Craemers ziet vooral een faciliterende rol weggelegd voor de staat. “Er gaapt een kloof tussen professionals met kennis over sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de zakenwereld. Jongerenwerkers weten bijvoorbeeld vaak niet hoe ze een succesvol bedrijf moeten opzetten en ondernemers weten te weinig over de sociale problematiek van jongeren. De overheid kan helpen om die kloof te overbruggen.”

Lees hier de terugblik van de SER.

 

670

Over de auteur

Maarten van der Schaaf schrijft in binnen- en buitenland verhalen over mensen die inspireren en bedrijven die ertoe doen.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief