Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Ze was onder de indruk van de hoeveelheid vertegenwoordigers van grote ondernemingen bij de klimaattop in Parijs. “En veel CEO’s, waar je voorheen vooral de ‘heads of sustainability’ zag. Vanuit ING waren we met vieren, onder wie onze CEO Frankrijk, Karien van Gennip. De private sector wacht niet meer af. Onze CEO Ralph Hamers heeft het Klimaat Statement getekend, waarin de Nederlandse banken de overheid opriepen stevige klimaatdoelstellingen te formuleren en een effectieve CO2-prijs vast te stellen.”

Voor Schreve is een van de belangrijkste issues hoe je met goede financiering duurzame, klimaatvriendelijke initiatieven vooruit helpt. Bij een Parijs' side event over duurzaam transport bracht ze dat ook naar voren: de bereidheid om te financieren is er wel bij grote banken als de hare, maar het aanbod van projecten is niet overweldigend. “We zien dat de overheid bij tenders vaak voor de laagste prijs gaat, in plaats van de duurzame oplossing. Die alternatieven hebben vaak een langere terugverdientijd, dat moet je incalculeren.”

Daarom probeert ING met verschillende overheden in gesprek te komen, voor ‘strategische samenwerking’ om het klimaat te redden. “We proberen ze er van te overtuigen dat duurzaamheid meer gewicht in de aanbestedingscriteria moet krijgen. We maken ze duidelijk wat we in de markt zien. Het bedrijfsleven is op dit vlak toch een stuk pro-actiever dan de overheid. Wij moeten innoveren, om te anticiperen op de economie van morgen.”

Het bedrijfsleven is bij duurzaamheid veel pro-actiever dan de overheid. Wij moeten innoveren

Ook over de daadkracht van de overheid bij de Nederlandse energie-inspanningen, zoals neergelegd in het Energieakkoord, maakt de bank zich zorgen. “Het kabinet moet de concessies voor windmolens snel gaan realiseren, anders halen we onze klimaatdoelen niet. En de overheid zal zonne-energie ook extra moeten stimuleren.”

Het gaat niet alleen om het promoten van duurzame energie, ook op het gebied van energie-efficiëntie moet er nog een flinke slag worden gemaakt. ING geeft het goede voorbeeld, zegt ze, door haar zakelijke klanten in de vastgoedsector een app aan te bieden die eenvoudig weergeeft hoe zij  hun gebouwen kunnen verduurzamen. Inmiddels zijn 20.000 gebouwen geüpload.

Aan ING ligt het niet, wil Schreve maar zeggen. De bank heeft net twee Groene Obligaties uitgegeven, een 5-jarige met een waarde van 500 miljoen euro, en een 3-jarige groene obligatie met een waarde van 800 miljoen dollar. De bank investeert nauwelijks nog in kolen, en particulieren kunnen hun geld vastzetten op een Groenbank. In de eerste helft van 2015 verstrekte ING 21 miljard euro financiering aan duurzaam opererende klanten en 3,4 miljard euro voor specifiek duurzame projecten in onder andere sectoren als water, energie, afval. De bank scoort daarmee hoog in duurzaamheidsratings en indexen zoals de Dow Jones Sustainability Index.

Na 12 jaar ING heeft Schreve ook niet meer het idee dat zij  in haar eentje voor de troepen uit loopt. “Twaalf jaar geleden was duurzaam bankieren een nieuw onderwerp binnen de bancaire sector. Zeker de laatste anderhalf jaar is er veel veranderd in ons bedrijf. Ik manage de afdeling Sustainable Finance namens een van de directieleden. En ik heb veel medestanders gekregen: vooral veel jongeren binnen de bank willen bijdragen aan een duurzame transitie.”

Ik heb veel medestanders gekregen. Jongeren binnen de bank willen bijdragen aan een duurzame transitie

Toch wordt dat nog niet weerspiegeld in het imago van de bank – en bij de Eerlijke Bankwijzer. De score op Klimaatverandering is zelfs het slechtste van alle banken. “ING is de onbetwiste koploper is als het gaat om investeringen in klimaatschadelijke energievormen. De duurzame investeringen die ING ook doet vallen daarbij in het niet”, aldus de Bankwijzer. Dat oordeel is te hard, vindt Schreve. “ING is in haar eigen bedrijfsvoering al klimaat neutraal sinds 2007. Eerder maakte ING al bekend vanaf 2020 voor 100% gebruik te maken van hernieuwbare energie in al haar gebouwen en in dezelfde periode te streven naar een vermindering van 20% in CO2 uitstoot, waterverbruik en afval. Maar we hebben nu eenmaal een brede, internationale portefeuille waarin we wereldwijd de economische activiteit ondersteunen ”, zegt Leonie Schreve . “We zijn het meest actief in de energiesector van alle Nederlandse banken. Daarbij werken we met een Environmental & Social Risk Framework dat we voortdurend tegen het licht houden en we hebben een pro-actief beleid om duurzame projecten te financieren. In de afgelopen jaren is het aandeel van duurzame energie in ING’s portefeuille gestegen van 23% naar 43%, en ik verwacht dat die trend zal doorzetten. ING is al een van 's werelds grootste financiers van duurzame projecten in wind-, zonne-, water- en geothermische energie. Kolen hebben we dus in de ban gedaan. Maar we zitten nog wel steeds in olie en gas. Als bank kun je niet overnight alleen nog maar geld steken in duurzame energie. Die transitie heeft tijd nodig.”

Een abonnement op OneWorld magazine voor 25 euro

Over de auteur

Redacteur

Hans Ariëns (1960) was de adjunct-hoofdredacteur van OneWorld sinds 2015. Daarvoor oefende hij met frisse tegenzin het hoofdredacteurschap …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief