Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Na een lange reeks incidenten zoals parlementariërs Diana Pokie en Waldie Adjaiso dan weer wel en dan weer niet bij de BEP hoorden en de luidere roep vanuit de  achterban dat Caprino Alendy moest opstappen als voorzitter, lijkt met de unanieme uitverkiezing van arts en oud-Volksgezondheidsminister Celsius Waterberg als voorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, de rust binnen de BEP te zijn teruggekeerd.

Waterberg zelf is er “helemaal klaar voor”.  “Wat RonnieBrunswijk ook zegt, A-Combinatie bestaat niet meer sinds de BEP eruit is gestapt.”  De BEP zegde formeel bijna 2 jaar terug de samenwerking op, maar bleef binnen regeringsverband gelieerd aan A-Combinatie tot de BEP april dit jaar, met medewerking en medeweten van de 2 andere A-Combinatiepartijen ABOP en SEEKA, uit de coalitie werd gezet.

Geen A-Combinatie
Volgens de politicus telt Seeka – de voor het publiek als derde te boek staande A-Combinatie partij : “niet mee omdat  van meet af aan op papier A-Combinatie bestond uit de ABOP van oud-rebellenleider Brunswijk en de BEP”. “Nu de BEP zelf uit AC is gestapt en vervolgens ABOP en Seeka meewerkten dat wij uit de coalitie werden gezet, kan geen sprake zijn van een A-Combinatie, aangezien wij tot de oprichters van deze combinatie behoren.”

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”16865″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”}}]]

Caprino Alendy (linksachter met bril) nog als voorzitter van de BEP
 

Waterberg nam zaterdag  29 september in het partijcentrum aan de Nieuw-Weergevondenweg in Paramaribo Zuid de voorzittershamer over van Caprino Alendy, die deze functie de afgelopen 25 jaar bekleedde.  De datum viel toevallig samen met de 66 verjaardag van de Nationale Partij Suriname, de partij van oud-president Venetiaan. “

Op een algemene leden vergadering op 25 februari dit jaar werd voor deze datum van bestuursverkiezingen gekozen. “Het is eind van de maand en ook nog eens het weekend waar een groot deel van onze achterban in de stad is om schoolinkopen te doen, ” licht Waterberg toe. Maandag 1 oktober begint het nieuwe schooljaar in Suriname.

Het was meer dan de hoogste tijd dat Alendy plaatsnam op de achterban, gezien de vele klaagzangen om zijn stijl van regeren in de achterliggende periode. Waterberg daarentegen is zo populair, dat alle kandidaten voor de voorzittersfunctie zich nog voor de algemene leden vergadering van zaterdag terugtrokken, zodat Waterberg per acclamatie gekozen kon worden.

Alleen verkiezingen in
Waterberg, wiens partij  zich dus momenteel in de oppositiebanken bevindt,  verwacht vervroegde verkiezingen”. “Wij denken dat de verkiezingen voor 2015 komen als we zo de ontwikkelingen volgen.”

De arts-politicus zegt “geleerd te hebben van  fouten uit het verleden wat het aangaan van samenwerkingen betreft. “We staan open voor partnerschap met andere partijen, maar we willen ons voor de verkiezingen aan geen enkele partij committeren in combinatieverband. We willen tonen hoe sterk we zijn als partij.”

De BEP voorzitter zegt  niet te betreuren dat  zijn partij uit de coalitie werd gezet. “We overwogen zelf al om uit de coalitie te stappen, maar hebben eerst geprobeerd te praten”. Toen praten niet bleek te helpen en teveel van de idealen die de sociaaldemocratische partij voor ogen had om te realiseren tijdens deze regeringsperiode alsmaar geen waarheid werden, was het besluit dat op een gegeven moment door de overige leden in de coalitie werd genomen om de BEP eruit te gooien, geen treurige voor de BEP. “ Het moest zo zijn. Voor ons belangrijke issues zoals erkenning van de grondenrechten, een Algemene Ziektenkosten Verzekering voor heel Suriname, kwalitatief goed onderwijs voor heel Suriname, veilig en schoon drinkwater en  goede huisvesting voor allen lieten wat ons betreft te lang op zich wachten,  aldus Waterberg.

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”16866″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”}}]]

ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk beweert dat nog wel sprake is van een A-Combinatie

Sociaaldemocratische partij voor kansarmen
De partijvoorzitter doelt op de beloften die de BEP bij de verkiezingen van 2010 richting haar achterban heeft gemaakt. De nieuwbakken partijleider is er alles aan te doen om deze doelstellingen gerealiseerd te krijgen. “We zijn een sociaal-democratische partij die opkomt voor de sociaal zwakkeren, de kansarmen in heel Suriname. Behalve de tweedeling die tijdens deze regeerperiode is toegenomen, zien we dat het binnenland nog altijd wordt achtergesteld. “

Volgens Waterberg is het binnenland allang niet meer voorbehouden aan bepaalde etnische groepen. “Verschillende etnische groepen wonen in alle districten,”begint de politicus. “In Djumu aan de Boven-Suriname bijvoorbeeld, kun je ook een Chinees vinden. Ik ken een Javaan die aan  Boven-Saramacca woont. Als men zegt de BEP komt op voor één etnische groep is dat is niet waar. Je komt op voor de ongelijkheid in de samenleving waar je merkt dat bepaalde gebieden achterblijven vergeleken bij de rest.”
 

Interne reorganisatie en upgrading
Na een lange periode van incidenten en hobbels op de weg, lijkt de partij met de unanieme uitverkiezing van Waterberg als voorzitter, uit de periode van destabilisatie en chaos te krabbelen. Om de partij alvast klaar te stomen voor het grote werk dat haar te wachten staat bij de komende verkiezingscampagne, wil Waterberg direct starten met verbetering van de interne communicatie en organisatie. De partijvoorzitter zegt het belangrijk te vinden dat zijn leden ingevoerd zijn wat betreft het reilen en zeilen binnen de partij. BEP-pers zullen getrainen in hun rechten en plichten als lid van de partij. Ook wordt hen  kenni bijgebracht over de partijstatuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast gaat Waterberg met zijn kader direct aan de slag met het schrijven van het partij- en verkiezingsprogramma.

 

 

 

nancyderandamie

Over de auteur

Nancy de Randamie keerde in 2002, na 21 jaar in Nederland te hebben gewoond, terug naar haar geboorteland Suriname. Vanuit Sranan Sani …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief