Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Om de reikwijdte van de betrokkenheid van Nederlanders nader te bepalen, heeft NCDO Onderzoek 2312 Nederlanders gevraagd in hoeverre zij zich betrokken voelen bij gebeurtenissen op verschillende niveaus: lokaal, nationaal, en bovennationaal. Het laagste niveau is de wijk waarin men woont, het hoogste de wereld als geheel. Daartussenin bevinden zich de woonplaats, de gemeente, Nederland en Europa.

Bijna 1 op de 5 voelt zich niet betrokken bij gebeurtenissen buiten Nederland

[[{“fid”:”30969″,”view_mode”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”fields”:{“format”:”file_styles_artikel_volle_breedte”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Betrokkenheid bij de wereld, onderzoek van NCDO”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Betrokkenheid bij de wereld”},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“class”:”styles file-styles artikel_volle_breedte media-element file-file-styles-artikel-volle-breedte”,”id”:”styles-6-0″}}]]

Nederlanders voelen zich duidelijk het meest betrokken bij nationale en lokale kwesties: de betrokkenheid is hier bijna twee keer zo groot als de betrokkenheid bij mondiale of Europese vraagstukken. Bijna tweederde (64% ) zegt betrokken te zijn bij wat er zich in ons land afspeelt. Op kleine afstand volgen gebeurtenissen in de wijk (63%), de woonplaats (60%) en de regio (57%) waar men woont. Mondiale kwesties kunnen op een stuk minder betrokkenheid rekenen; 1 op de drie (35%) zegt zich (zeer) betrokken te voelen bij wat er in de wereld gebeurt. Het minst betrokken is men bij Europese aangelegenheden (29 %).

Hoewel dus één op de drie Nederlanders zegt zich betrokken te voelen bij wat er speelt in de wereld, is er nog altijd een grote groep die onverschillig staat tegenover problemen wereldwijd. Bijna één op de vijf geeft aan zich (helemaal) niet betrokken te voelen bij gebeurtenissen die plaatsvinden buiten Nederland.

Verder weg
Wat verder weg is, leidt echter niet in alle gevallen automatisch tot minder betrokkenheid. Nationale gebeurtennissen overstijgen niet alleen mondiale en Europese kwesties, maar ook lokale aangelegenheden op buurt- en regioniveau. Zo voelt men zich meer betrokken bij wat er in Nederland gebeurt, dan bij wat er zich in de eigen regio afspeelt. Ook kunnen wereldproblemen op meer betrokkenheid rekenen dan gebeurtenissen binnen Europa.

Iemand die aangeeft betrokken te zijn bij gebeurtenissen in de wereld, heeft maar liefst vijftien keer zo vaak ook oog voor gebeurtenissen binnen Nederland

Brede blik
Nederlanders die zich verbonden voelen met de eigen wijk of stad, voelen zich ook meer verbonden met de wereld.  Betrokkenheid op een laag niveau houdt dus niet in dat men zich daarom minder betrokken voelt bij gebeurtenissen op grotere schaal. Andersom houdt een brede blik op de wereld niet in dat men geen oog meer heeft op wat er zich afspeelt binnen de eigen wijk. Iemand die aangeeft betrokken te zijn bij gebeurtenissen in de wereld, heeft maar liefst vijftien keer zo vaak ook oog voor gebeurtenissen binnen Nederland.

Opleidingsniveau speelt rol bij betrokkenheid
Onderzoek laat keer op keer zien dat lager opgeleiden en lage inkomensgroepen in mindere mate betrokken zijn bij mondiale vraagstukken. Zo liet onderzoek van NCDO zien dat lager opgeleiden zich vaak pas zorgen maken over een probleem dat zich ‘daar’ afspeelt naarmate de nadelige effecten ervan ook ‘hier’ duidelijk zichtbaar worden. Ook in dit geval zijn het de hogeropgeleiden die zich het meest betrokken voelen bij de wereld en bij Europa. Dit geldt niet voor lokaal niveau: lager opgeleiden voelen zich net zo sterk betrokken als hoger opgeleiden bij wat er in de wijk of woonplaats afspeelt. Nederlanders onder de 35 zijn verreweg het minst betrokken. Zowel op lokaal, nationaal en bovennationaal niveau zeggen zij het minst vaak betrokken te zijn.

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief