Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Ooit ontvluchtte hij zijn geboorteland omdat hij als blanke gedwongen was te vechten in de burgeroorlog die de regering van Zuid-Afrika voerde tegen de Namibische SWAPO (South West African People’s Organization) onafhankelijkheidsstrijders, maar dit weigerde. Nu, bijna 35 jaar later, is de SWAPO geen verzetsorganisatie meer, maar een politieke partij, SWAPO Party of Namibia, en heeft de partij in opeenvolgende regeringen sinds de onafhankelijkheid, regeermacht gehad.

Vechten tegen zijn eigen broeders, landgenoten en vrienden kon Piet van de Walt niet en dus vluchtte hij in 1979 het land, maar kwam in 1989 terug en sloot zich aan bij de SWAPO, een jaar voor de onafhankelijkheid. Van de Walt maakt als parlementariër deel van uit van de Namibische volksvertegenwoordiging.

Als afgevaardigde voor zijn land binnen de ACP (Africa, Caribisch gebied en Pacific), pleitte Van de Walt tijdens de 24ste parlementaire EU-ACP top eind november in Paramaribo, net als alle overige ACP-collega’s, voor uitstel van de economische partnerschap overeenkomsten, EPA’s tussen de ACP en de EU tot uiterlijk januari 2016 in plaats van januari 2014 omdat ondertekening nu in het nadeel zou vallen van de ACP.

Ongelijke relatie
Zo zijn de ACP landen het nog niet eens wat betreft issues als markttoegang. De ACP wil bepaalde preferentiële handelsafspraken behouden omdat ze vrezen dat bij volledige liberalisatie waar de producten uit elkaars landen invoerrechtenvrij binnen de EU en ACP kunnen in- en uitgevoerd, de ACP landen vanwege hun relatief kleinere schaal, achterstand op het gebied van technologie, kapitaal, kennis en kunde, Europese producten de ACP markten zullen overspoelen, met alle gevolgen van dien voor zowel de overheid als private sector.

Zo zijn er nog meer indicaties volgens Van de Walt, dat de relatie EU-ACP nog verre van volwaardig is, terwijl dit wel het geval zou moeten zijn. In een pleidooi tijdens de algemene vergadering van de EU-ACP top in Paramaribo, wees Van de Walt op de discrepantie tussen het feit dat de Europese Unie erop aandringt dat alsnog de interim EPA’s uit 2007 worden geratificeerd, terwijl de onderhandelingen voor de finale versie van de EPA’s zich al in een vergevorderd stadium bevinden. Van de Walt wil dat de Europese Unie ratificatie van de interim EPA’s laat vallen.

Niet alleen in het belang van de ACP,maar vooral van Europa zelf. Hij heeft er alle vertrouwen in dat wat hij en andere ACP parlementariërs willen, ook gaat gebeuren. “Ik zag het al met de flexibelere houding die Europa tijdens deze vergadering (hier in Paramaribo, red) aannam. Europa heeft zich begripvoller dan ooit getoond voor onze standpunten. Nu moeten deze door hen worden gehonoreerd. Het is een kwestie van tijd, “ vindt Van de Walt. Niet voor niets zijn Martin Luther King en Barack Obama’s Van de Walt’s grootste voorbeelden.

Europa moet investeren in Afrika
Het zijn volgens Van de Walt “mannen die visie hebben op ontwikkeling op zowel sociaal als economisch gebied. De scheiding die er nu bestaat tussen de EU en de ACP is Van de Walt allesbehalve gelukkig mee. Het zou niet langer moeten zijn ‘jij’ of ‘ik’, maar ‘wij’. “Europa,” zegt hij, “moet ondanks de financiele crisis, investeren in Afrika”. “In de infrastructuur van Afrika. Spoorwegen, onderwijs, ondernemerschap.“ Om deze transformatie te maken zijn “eenheid, samenwerking en synergy belangrijk” aldus de Namibische parlementariër.

Op de afgelopen EU-ACP parlementaire top is in ieder geval gesproken over de vergroting van de hoeveelheid energie in ontwikkelingslanden. In de wereld van vandaag hebben nog altijd 1,3 miljard mensen geen toegang tot energie. Gelukkig voor Van de Walt, stond solidariteit op de in Paramaribo gehouden EU-ACP parlementaire vergadering, hoog op de agenda. President Desi Bouterse sprak er zelfs over in zijn openingsspeech van de ACP vergadering. Die eenheid zou er in doen, denken en laten moeten komen.

Daarom pleitte de ACP ook dat nu eindelijk eens het handelsembargo op Cuba opgeheven wordt en het land volwaardig lid wordt van de ACP, maar de Europese Unie heeft daar nog steeds problemen mee omdat de staat Cuba nog altijd teveel doet aan mensenrechtenschendingen. Piet van de Walt is een andere mening toegedaan.

“Wist je dat Cubaanse artsen tot in Europa werken? Ze beschikken over kwaliteiten waarover Europese artsen niet of nauwelijks beschikken. Je vastklampen aan mensenrechtenschendingen is hypocriet, want dan zouden bijna alle landen buiten de deur moeten worden gehouden.”

De nieuwe relatie tussen de EU-ACP zou een “open relatie moeten zijn aldus Van der Walt, waar geen enkel land of blok tegen zijn of haar zin in een bepaalde richting wordt geduwd. Van de Walt is voor het uiteindelijk afbreken van alle geografische, historische, economische en sociale hokjes.

Echte duurzame ontwikkeling komt volgens de europarlementarier alleen door het samen te doen en het goed te doen: ”De bevolkingen en staatshoofden van deze wereld moeten samenkomen en met elkaar praten. Liefde, veiligheid, bescherming, ontwikkeling, zijn zaken die we allemaal zouden willen.” En Afrika? Afrika is volgens de uit Nederlandse voorouders geboren Namibier, ‘de toekomst’. Dat is iets wat Van de Walt zeker weet.

Foto/ Nancy de Randamie – Piet van de Walt (links) tijdens de EU-ACP parlementaire vergadering in gesprek met een conferentieganger.

nancyderandamie

Over de auteur

Nancy de Randamie keerde in 2002, na 21 jaar in Nederland te hebben gewoond, terug naar haar geboorteland Suriname. Vanuit Sranan Sani …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief