Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Wat staat er in de begroting voor 2014 over ontwikkelingssamenwerking? OneWorld maakt de balans op. 

In 2014 zakt het officiële ontwikkelingssamenwerkingsbudget (het zogeheten ODA-budget) naar 3,7 miljard euro. Als het BBP in 2014 613 miljard euro bedraagt (zoals het CPB verwacht), is het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbudget gelijk aan ongeveer 0,6% van het BBP. Het is duidelijk dat de crisis het ontwikkelingssamenwerkingsbudget hard raakt; in 2009 besteedde Nederland nog 0,8% van het BBP aan ontwikkelingssamenwerking.

1 miljard minder
In totaal bedraagt de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking voor 2014 bijna 1 miljard euro. Het eerste deel van de bezuiniging, bestaande uit 750 miljoen euro, was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het budget wordt daarnaast met 236 miljoen euro gekort omdat het ontwikkelingssamenwerkingsbudget samenhangt met het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat lager uitvalt dan verwacht. Uit de Miljoenennota blijkt ook een korting op het Dutch Good Growth Fund, een fonds om bedrijvigheid in ontwikkelingslanden te stimuleren. Deze bezuiniging van 150 miljoen euro wordt, door middel van een zogeheten kasschuif, in 2016 en 2017 weer teruggedraaid. Het is nog onduidelijk in hoeverre financiering voor het fonds uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget komt of uit andere middelen voor internationale samenwerking.

Tegenvallers
Multilaterale organisaties en internationale  financiele instellingen krijgen de hardste klappen; zij worden met ruim 240 miljoen euro gekort. Op het thema Rechtstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding (voorheen veiligheid, rechtsorde en goed bestuur) wordt ook flink bezuinigd, namelijk 125 miljoen euro. Ook voor een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen en de aanpak van klimaatverandering is door een korting van 100 miljoen euro minder geld beschikbaar. Tot slot blijven de speerpunten van Minister Ploumen ook niet ongemoeid. Voor voedselzekerheid was al een bezuiniging van 60 miljoen gepland en daar komt nog eens een korting van 30 miljoen bovenop. Hetzelfde geldt voor het thema water, waar in 2014 al 50 miljoen minder budget voor zou zijn en waar nu 15 miljoen extra op gekort wordt.

Meevallers
Er blijven ook thema’s vrijwel ongemoeid. Zo gaat er slechts 15 miljoen af van het bijna 400 miljoen euro tellende budget voor seksuele reproductieve rechten en HIV/aids. Voor de thema’s vrede & veiligheid en het versterken van de Nederlandse Handelspositie komt beiden 5 miljoen euro extra beschikbaar. Tot slot is Nederland van plan om in 2014 340 miljoen aan ‘klimaatrelevante’ uitgaven te doen in ontwikkelingslanden, afhankelijk van de inzet van andere EU-landen. 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief