Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De Europese Unie besloot afgelopen maandag tot een militaire operatie om mensensmokkel op de Middellandse Zee tegen te gaan. Minder eensgezind zijn de EU-landen over het plan voor verplichte quota voor lidstaten om vluchtelingen op te vangen. Voor landen als Italië en Griekenland is een dergelijk quota verlichtend, maar sommige andere landen staan niet te springen om hun grenzen voor een door de EU bepaald aantal vluchtelingen open te stellen. Hoe staan Nederlanders eigenlijk tegenover een opgelegd quotum? Onderzoek van Kaleidos Research toont aan dat het merendeel geen voorstander is.

Italië en Griekenland kunnen de enorme toestroom aan vluchtelingen niet meer aan. Om hen te ontlasten kwam de Europese Commissie vorige week met een quotumsysteem. Met dit quotum moeten alle lidstaten van de EU bijdragen aan de vluchtelingenopvang. Voor Nederland zou dit betekenen dat het 4,35 procent van de vluchtelingen opneemt, wat neerkomt op meer dan 7.000 vluchtelingen per jaar.

Voor Nederland zou dit betekenen dat het 7.000 vluchtelingen per jaar opneemt

Voordat de plannen van de Europese Commissie van start gaan moeten EU-landen er nog mee instemmen, en dat blijkt niet zo gemakkelijk. Zo verzetten Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje zich al tegen het voorstel.

Wie beslist?
Onderzoeksinstituut Kaleidos Research vroeg midden 2014 aan een representatieve groep Nederlanders hoe zij staan tegenover de opvang van asielzoekers. Uit het onderzoek komt naar voren dat 56 procent van de Nederlanders vindt dat elk land zelf moet kunnen bepalen hoe vaak er asiel wordt verleend in een jaar. Een respondent zegt hierover: “De bevolkingsdichtheid is in Nederland al heel hoog in vergelijking tot veel andere Europese landen. Nederland kan ook op andere manieren een bijdrage leveren aan de opvang.” 33 procent geeft aan dat Europese landen in overleg moeten bepalen hoeveel asielzoekers ze ieder opnemen. En slechts 5 procent vindt dat de EU voor ieder land moet bepalen hoe vaak er per jaar asiel wordt verleend in dat land.

56% vindt dat elk land zelf moet kunnen bepalen hoe vaak er asiel wordt verleend

Bevolkingsdichtheid moet leidend zijn in aantallen
Van degenen die vinden dat de EU, of Europese landen in gezamenlijk overleg moeten bepalen hoeveel asielzoekers welkom zijn per land vindt 42 procent dat bevolkingsdichtheid het belangrijkste kenmerk is waarop de aantallen vastgesteld moeten worden. 40 procent vindt de economische situatie van een land doorslaggevend. Verder vindt 7 procent het aantal inwoners het belangrijkste criteria en 6 procent geeft aan de grootte van het land voorop te stellen.

Deze uitkomsten sluiten deels aan bij de kenmerken die de Europese Commissie hanteert. Om per land een percentage vast te stellen heeft de Commissie gekeken naar de omvang van de bevolking en van de economie, het werkloosheidspercentage en hoeveel vluchtelingen al zijn opgevangen door het land.

Gedeelde verantwoordelijkheid op vrijwillige basis
Ondanks dat de meeste Nederlanders tegen een opgelegd quotum zijn blijkt uit het onderzoek tegelijkertijd dat een meerderheid wel voor gedeelde verantwoordelijkheid is. Slechts 23 procent van de ondervraagden vindt dat alleen de landen waar de migranten aankomen – vaak Zuid-Europese landen – verantwoordelijk zijn voor de opvang van deze migranten. Dit geeft aan dat Nederlanders dus een gedeelde verantwoordelijkheid erkennen, maar dan wel op vrijwillige basis.

Dit zijn de resultaten van vijf vragen uit een groter onderzoek naar migratie van Kaleidos Research. Het volledige rapport verschijnt in het voorjaar van 2015. Meer informatie over het onderzoek is op te vragen via info@kaleidosresearch.nl.

[[{“fid”:”36782″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“style”:”height:72px; width:581px”,”class”:”file-default media-element”}}]]

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Lida Daniëls is stagiair bij Kaleidos Research, het onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken. Onlangs rondde ze haar …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief