Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

 

1.De Groene Kieswijzer

De Groene Kieswijzer is er voor iedereen die milieu en klimaatverandering belangrijke onderwerpen vindt. De wijzer laat zien welke partij het best bij je milieustandpunten past. Al meer dan 10.000 Nederlanders hebben gebruik gemaakt van de kieswijzer die een initiatief is van Natuur en Milieu. Op www.groenekieswijzer.nl is te lezen wat de partijen vinden over 20 milieuonderwerpen, van dierenwelzijn tot kernenergie. Met deze KiesWijzer kun jij door een aantal stellingen te beantwoorden jouw eigen duurzame stem bepalen.

Jongeren Milieu Actief linkt ook naar deze groene kieswijzer, en heeft de website www.kiesvoorklimaat.nl gelanceerd, waar veel informatie staat over duurzaamheid en de Europese Verkiezingen. Ook hebben ze een eigen Youtube-kanaal waarop de jongeren de partijen aan de tand voelen over thema`s als klimaatverandering en energievoorziening.

 

Wist je dat… Het Europees Parlement de enige Europese instelling is die direct door burgers wordt verkozen?

 

2.Wereldstemwijzer

Gezien de huidige financiële crisis, de voedselcrisis en de klimaatcrisis is de rol van Europa in de wereld belangrijker dan ooit. Wil je weten hoe de Nederlandse deelnemende partijen denken over ontwikkelingshulp, wereldhandel en het landbouwbeleid? Doe de Wereldstemwijzer en beantwoord stellingen over internationale vraagstukken en ontwikkelingssamenwerking. Daarna ontvang je een stemadvies met een accent op de rol van Europa in de wereld.

Bovendien kun je op de site van de Wereldstemwijzer de meest opvallende punten uit de verkiezingsprogramma`s op het gebied van ontwikkelingshulp, wereldhandel en landbouwbeleid met elkaar vergelijken. De Wereldstemwijzer is een initiatief van Partos, EEN en Politiek 2015.

 

Wist je dat.. Het Europees parlement 23 talen spreekt?

 

3. Misschien kan je makkelijker je stem bepalen door te kijken naar verschillende vragen en problemen die burgers door heel Europa bezighouden. Of heb je zelf vragen over de Europese verkiezingen? Via YouTube kunnen video`s met vragen via de computer worden ingezonden in het Engels, Frans en Duits. Met de choice box hebben de Europese burgers een communicatie-kanaal om hun zorgen, aspiraties en initiatieven wereldkundig te maken. Aan andere Europese burgers maar natuurlijk kijken de kandidaten ook mee. Bekijk zelf de video`s en ontdek dat je misschien meer gemeen hebt met een kiezer in een andere lidstaat dan je dacht. 

 

Wist je dat.. De leden van het Europees parlement niet in nationale fracties zijn georganiseerd maar in politieke fracties op basis van politieke kleur?

 

4. Vind jij het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met de belangen van ontwikkelingslanden bij het maken van politieke beslissingen, kortom dat het beleid een beetje fair is? De Fairkieswijzer van Fairpolitics helpt je om een faire keuze te maken. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen worden tegen het licht gehouden en beoordeeld op de mate waarin ze rekening houden met de belangen van ontwikkelingslanden. Er is gekeken naar verschillende beleidsterreinen, zoals handel, migratie, landbouw en visserij.

 

Wist je dat.. Tijdens plenaire vergaderingen per dag 3,5 miljoen ton sinaasappels worden uitgeperst? (bron: website van Europees Parlement)

  

5.Het platform Aarde Boer Consument wil de kloof dichten tussen de boer en de consument. Ook zij hebben een stemwijzer gemaakt, waarin duidelijk wordt hoe de verschillende Nederlandse partijen staan tegenover zaken als landbouwbeleid en ontwikkelingslanden.

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief