Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

Unicef publiceert sinds 2004 onder de noemer ‘Progress for Children’ rapporten waarin de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd worden belicht. Vandaag verschijnt het zesde rapport in deze serie. Het geeft een overzicht van de resultaten die zijn geboekt in het kader van de Millenniumdoelen.

Progress for Children somt een aantal maatregelen op die zijn genomen om de gezondheid van kinderen te verbeteren en waarmee het aantal sterfgevallen onder kleine kinderen nog meer kan dalen.

ProgressMaatregelen

  • Tussen 1990 en 2004 hebben meer dan 1,2 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater
  • Tussen 1996 en 2000 is het aantal moeders dat hun kinderen uitsluitend borstvoeding geeft in veel landen toegenomen. In zeven landen in Sub-Sahara Afrika is sprake van een toename van 20 procent. Door het geven van borstvoeding kan in ontwikkelingslanden het aantal sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar met maar liefst 13 procent dalen.
  • In landen waar malaria voorkomt is de verspreiding van met insecticiden behandelde muskietennetten onder kinderen toegenomen. In veel van deze landen is de verspreiding van de netten sinds 2000 minstens verdrievoudigd.
  • Tussen 2004 en 2005 is het percentage zwangere vrouwen dat vanwege een hiv-besmetting gebruik maakt van aidsremmers in lage- en middeninkomenslanden gestegen van 7 naar 11 procent. Op deze manier kunnen ze voorkomen dat zij het virus overdragen op hun kinderen. Er zijn ook meer aidsremmers beschikbaar voor kinderen die besmet zijn met hiv.
  • In 2005 is het aantal kinderen dat de aanbevolen twee doses vitamine A heeft gekregen ten opzichte van 1999 meer dan verviervoudigd. Vitamine A versterkt de weerstand van kinderen, zodat ze beter beschermd zijn tegen ziektes.

klamboeOnderwijs

Het gaat, volgens Unicef ook beter op het gebied van onderwijs, seksegelijkheid en het beschermen van kwetsbare kinderen. Tussen 2002 en 2006 is het aantal kinderen dat basisonderwijs volgt met circa 20 procent toegenomen. En hoewel meisjes nog lang niet overal dezelfde behandeling krijgen als jongens, gaan meer meisjes naar het basis- en vervolgonderwijs. In 2005 konden in tweederde van de wereld zowel jongens als meisjes naar school. De afgelopen vijftien jaar zijn minder meisjes besneden en ook kindhuwelijken komen minder vaak voor dan voorheen.

Hoewel het rapport een vooruitgang laat zien, is er nog steeds veel te doen voordat de doelen zijn bereikt.

  • Sinds 1990 is het aantal kinderen met ondergewicht in ontwikkelingslanden afgenomen van 32 tot 27 procent. Maar een alarmerend aantal kinderen onder de vijf jaar – 143 miljoen – is nog altijd ondervoed. Meer dan de helft van hen woont in Zuid-Azië.
  • Longontsteking en malaria zijn elk jaar verantwoordelijk voor 27 procent van de sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar. Het aantal kinderen dat tegen deze ziektes wordt behandeld is nog te laag.
  • Elk jaar overlijden ruim 500.000 vrouwen als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. Ongeveer de helft van deze sterfgevallen vindt plaats in Sub-Sahara Afrika, waar een zwangere vrouw een kans van 1 op 22 heeft om te overlijden. In geïndustrialiseerde landen is die kans 1 op 8.000.
  • Het ontbreken van sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne en onveilig drinkwater zorgen er mede voor dat elk jaar meer dan 1,5 miljoen kinderen overlijden aan de gevolgen van diarreeziekten. In 2004 beschikte 41 procent van de wereldbevolking – dat zijn 2,6 miljard mensen – niet over sanitaire voorzieningen. Sinds 1990 is er op dit gebied wel wat vooruitgang geboekt, maar de toename van het aantal voorzieningen kan de groei van de wereldbevolking eenvoudigweg niet bijhouden.
  • In veel landen komen nieuwe besmettingen met hiv vooral voor onder jonge mensen. In 2006 namen zij 40 procent van de 4,3 miljoen nieuwe hiv-besmettingen voor hun rekening. Het aantal jongeren dat weet hoe zij besmetting met het aidsvirus kunnen voorkomen is nog te laag.

Het rapport ‘Progress for Children: A World Fit for Children Statistical Review’ verschijnt aan de vooravond van een speciale bijeenkomst van de Verenigde Naties. De VN-lidstaten bekijken vanaf morgen onder het motto ‘A World Fit for Children’ hoe het is gesteld met de afspraken die zijn gemaakt na een vergelijkbare bijeenkomst in 2002. Toen werden maatregelen afgekondigd die de levensomstandigheden van kinderen moesten verbeteren.

 

Progress for Children rapport (Pdf)

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief