Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Wereldwijd werken bedrijven en goede doelen organisaties steeds vaker met elkaar samen. Zijn de Nederlandse partnerschappen tussen bedrijven en goede doelen organisaties succesvol?

Nederlandse professionals die betrokken zijn bij zo’n partnership geloven dat cross-sectorale samenwerking dé sleutel is tot een duurzamere wereld, maar zijn minder enthousiast zijn over de prestaties van hun eigen partnerschappen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd enquête-onderzoek van Kaleidos Research onder honderd Nederlandse professionals die actief zijn in dergelijke samenwerkingsverbanden. 

Eigenbelang niet dominant

Het is allang geen uitzondering meer, goede doelen organisaties en bedrijven die met elkaar samen werken. Het de goede doelen organisatie profiteert bijvoorbeeld van sponsoring, kennis en de schaalgrootte die bedrijven bieden. En bedrijven willen graag hun imago verbeteren, nieuwe afzetmarkten vinden of hun medewerkers motiveren. Toch draait samenwerking tussen bedrijven en goede doelen organisaties niet alleen om eigenbelang, blijkt uit het onderzoek: de goede doelen organisaties en bedrijven in Nederland zoeken elkaar allereerst op om gezamenlijk een maatschappelijk probleem aan te pakken. Daarna komen de eigen belangen pas. Het onderzoek van Kaleidos bevestigt dat bedrijven daarbij andere motieven hebben dan goede doelen organisaties. Bij de organisaties speelt het aanboren van financiering via de samenwerking een rol. Bedrijven vinden het juist belangrijker om samenwerking te zoeken zodat zij hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid kunnen uitvoeren of hun imago kunnen verbeteren. 

Samenwerking sleutel tot duurzamere wereld

Overheden zien dit soort cross-sectorale samenwerkingen als de beste aanpak van wereldproblemen; partnerschappen staan zelfs centraal in de Global Goals, de internationale afspraken van de Verenigde Naties voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De bevraagde professionals vinden ook dat cross-sectorale samenwerking dé beste manier is om wereldproblemen aan te pakken. Daarna noemen ze bedrijven het vaakst als de beste partij om wereldproblemen aan te pakken. Opvallend is dat goede doelen organisaties nauwelijks geschikt worden geacht om wereldproblemen aan te pakken, terwijl de helft van de deelnemers aan het onderzoek zelf werkzaam is bij zo'n organisatie.

Werkt het?

Het succes van partnerschappen hangt volgens deelnemers aan het onderzoek vooral af van persoonlijke factoren, zoals vertrouwen en respect tussen organisaties. Daarnaast blijkt een persoonlijke klik tussen medewerkers en gedeelde normen en waarden in de samenwerkende organisaties van groot belang. De bevraagde professionals zoeken vooral een betrouwbare partner; zowel bedrijven als goede doelen organisaties hebben een voorkeur voor een samenwerkingspartner met eenzelfde soort netwerk en gedeelde thematische expertise. Gezien het grote enthousiasme over het belang van partnerschappen in het algemeen bij de deelnemers aan het onderzoek, is de voldoening met eigen partnerschappen wat beperkt. Gemiddeld geven de deelnemers een 7.3 voor samenwerking en 6.8 voor de effectiviteit van de samenwerking. 

Het hele onderzoek is hier te lezen. 

Over de auteur

Gabi Spitz werkt als senior onderzoeker bij Kaleidos Research (Stichting NCDO).
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Marije van Gent is onderzoeker bij Kaleidos Research. Ze is gespecialiseerd in evaluatiemethodieken en effectonderzoek. Ook doet ze …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief