Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Ik hoef Nederlanders niet uit te leggen dat onderwijs belangrijk is. Wij hebben tussen de vijf en vijftien jaar leerplicht, moeten per jaar verplicht duizend uur les krijgen en zijn continu aan het werk om het onderwijs te verbeteren. Toegang tot onderwijs is echter niet voor elk kind zo vanzelfsprekend. Toegang tot kwaliteitsonderwijs is dat al helemaal niet.

[[{“fid”:”32936″,”view_mode”:”file_styles_artikel_kwart_breedte”,”fields”:{“format”:”file_styles_artikel_kwart_breedte”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”Esther van Duin”,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”Esther van Duin”},”type”:”media”,”link_text”:null,”attributes”:{“class”:”styles file-styles artikel_kwart_breedte media-element file-file-styles-artikel-kwart-breedte”,”id”:”styles-5-0″}}]]
Esther van Duin is Nederlandse Jongerenvertegen-woordiger naar UNESCO op thema’s Cultuur en Onderwijs. Zij wil dat jongeren gehoord worden door besluitnemers en zet zich ervoor in dat elk kind wereldwijd naar school kan. Ze werkt vanuit de NJR.

Elk kind naar school
Onderwijs geldt sinds de Universele verklaring van de rechten van de mens uit 1948 als universeel recht. Het is dus niet verrassend dat onderwijs een prominente plek kreeg in de millenniumdoelen, de ontwikkelingsagenda van de wereld die in 2000 werd opgesteld. Hierin staat dat in 2015 elk kind de volledige basisschool moet kunnen afronden. Helaas is het inmiddels duidelijk geworden dat we dit streven voor 2015 niet gaan halen.

Er zijn sinds 2000 enorme successen sinds geboekt. Tussen 1999 en 2008 konden er dankzij onderwijsinvesteringen 52 miljoen extra kinderen naar school. In Zuidwest-Azië daalde het aantal kinderen dat niet naar school gaat zelfs met meer dan 50 procent. Desondanks gaan er wereldwijd 58 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Daarnaast gaan nog eens 69 miljoen kinderen niet naar de middelbare school. Onderwijs gaat echter verder dan toegang tot school. Aanwezigheid op school betekent niet automatisch dat een kind ook daadwerkelijk benodigde vaardigheden opdoet. Naast de kinderen die niet naar school gaan zijn er 130 miljoen kinderen die wel naar school gaan, maar daar niet de basale lees- en schrijfvaardigheden opdoen.

Onderwijs is belangrijk voor het oplossen van wereldproblemen

Elk kind goed onderwijs
Momenteel wordt er druk onderhandeld over de duurzame ontwikkelingsdoelen (of: post-2015 agenda, red.) die de millenniumdoelen op zal volgen. Hierin ligt de focus op de kwaliteit van onderwijs.  Het doel is niet alleen dat elk kind naar school gaat, maar ook dat kinderen het noodzakelijke leren. Onderwijs op zichzelf creëert kansen om aan de vicieuze cirkel van armoede te ontkomen.

Onderwijs is ook belangrijk voor het oplossen van andere wereldproblemen. Kindhuwelijken kunnen met veertien procent verminderd worden wanneer alle meisjes basisonderwijs krijgen. Dit percentage loopt op tot 64 procent als adolescente meisjes ook een secundaire opleiding af kunnen ronden. Ook ondervoeding en kindersterfte nemen af wanneer een moeder een opleiding heeft genoten. Daarnaast draagt onderwijs bij aan meer bewustzijn over de milieuproblemen waar onze wereld mee te kampen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat kwaliteitsonderwijs een voorwaarde is voor het slagen van de nieuwe ontwikkelingsagenda.

Wereldwijd zie je steeds meer jongeren opstaan voor hun recht op onderwijs

Jongeren als motor van ontwikkeling
“Jongeren zijn de torch bearers van de duurzame ontwikkelingsdoelen”,  schrijft Ban Ki-Moon in zijn meest recente rapport over de nieuwe doelen. Wereldwijd zie je ook steeds meer jongeren opstaan voor hun recht op onderwijs, met de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai als bekendste voorbeeld. Maar er is bijvoorbeeld ook de ‘Up For School’ campagne van de organisatie A World At School, de Youth Advisory Group van het VN Global Education First Initiative, en talloze anderen initiatieven. Jongeren van over de hele wereld stellen onderwijs als hoogste prioriteit. Toch namen de investeringen in onderwijs de laatste jaren met zo’n tien procent, ofwel 1,3 miljard, af. Een bedrag wat wereldwijd ongeveer elke acht uur wordt uitgegeven aan defensie.

Als jongerenvertegenwoordiger zet ik me ervoor in dat de roep van jongeren wereldwijd gehoord wordt. Dat doe ik bij de Nederlandse overheid, maar ook bij multilaterale organisaties zoals de VN en het Global Partnership for Education (GPE), onderdeel van de Wereldbank, waar donorlanden samenwerken met arme landen en NGO’s om te zorgen dat alle kinderen ter wereld kwaliteitsonderwijs krijgen. Zo hebben wij afgelopen juni met 31 jongeren uit negentien landen  jeugdaanbevelingen opgesteld voor meer betrokkenheid van jongeren bij beslissingen over onderwijs. Deze aanbevelingen werden op 15 en 16 december behandeld tijdens de bestuursvergadering van het GPE in Washington en positief opgepakt door regeringsleiders, NGO’s en de private sector.

Samen staan we sterker
Kwaliteitsonderwijs voor elk kind ter wereld in 2030 vergt dat de roep van jongeren wereldwijd wordt gehoord. Als jongeren kunnen we het niet alleen. Daarom moeten we er met zijn allen voor zorgen dat elk kind de kansen krijgt die wij hier in Nederland hebben. Jongeren wereldwijd komen al op voor hun recht op onderwijs en roepen iedereen op tot actie. Het is hoog tijd dat we gehoord worden. 

Beeld: Verenigde Naties

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief