Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het nationale beleid wijkt erg af van de EU-richtlijn die sinds 2004 in ons land geldt. Deze richtlijn gaat boven het Nederlandse immigratiebeleid, omdat het een Europees recht is. Wat doet Nederland fout?

Het inkomensvereiste
Om te beginnen vindt het Hof, zoals hierboven al genoemd, dat Nederland de inkomensnorm niet als harde grens mag gebruiken. Uit de praktijk blijkt dat dit wel gebeurt. Als duidelijk wordt dat het in Nederland wonende gezinslid niet voldoet aan de inkomensnorm of een uitzondering daarop, wordt de aanvraag gelijk afgewezen. Daarnaast neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook niet alle persoonlijke levensbehoeften mee in de afweging.

De inburgeringseis
Vanaf 2006 moeten gezinsleden een inburgeringsexamen maken voor hun komst naar Nederland. Het probleem hierbij is dat het examen als selectiemiddel wordt gebruikt in plaats van waarvoor het eigenlijk bedoeld is, namelijk als integratiemiddel.

Conclusie
Het College vindt dat de overheid meer het bevorderen van gezinshereniging als uitgangspunt moet nemen. Er moet naar alle persoonlijke omstandigheden gekeken worden voor het geven van toestemming. De overheid moet hier actief en welwillend in zijn. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moeten volgens het College zijn uitvoeringsdienst beter instrueren dat de beoordeling van de aanvragen in lijn is met Europese regelgeving.

Lees hier het hele artikel.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief