Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De VVD publiceerde gisteren een migratienota die nogal wat stof doet opwaaien. Niet alleen in politiek Den Haag maar ook in de rest van Nederland is de kritiek losgebarsten. De vraag blijft: is dit een haalbaar idee of slechts een proefballon? OneWorld checkt vier stellingen over de opvang van vluchtelingen uit de migratienota.

#Asielzoekers vluchten naar Europa op zoek naar geluk
De grootste groep asielzoekers komt vanuit Syrië naar Europa. Wanneer we kijken naar de omstandigheden in dit land, kunnen we concluderen dat deze mensen geen gelukszoekers zijn maar hun land hebben verlaten vanwege gevaar. Uit de statistieken van UNHCR blijkt dat de tweede groep vluchtelingen uit Afghanistan komt. Ook dit land heeft niet de meest ideale leefomstandigheden. "Van de groep vluchtelingen die in Nederland terecht komt, had meer dan 60 procent gegronde redenen om hun land te verlaten," zegt René Bruin, namens UNHCR.

Oordeel: onwaar

#Vluchtelingen moeten opgevangen worden in de regio
Dat gebeurt al. Meer dan 80 procent van de vluchtelingen komt niet verder dan de omliggende landen van het land waaruit ze vluchten. Pakistan, Libanon en Iran staan dan ook in de top 3 van landen met de meeste vluchtelingen. Volgens René Bruin nemen (buur)landen hun verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen en komt er slechts een klein percentage van het wereldwijde vluchtelingenaantal naar Europa.

Oordeel: niet van toepassing, het gebeurt al

#Vluchtelingen opvangen kan leiden tot ontwrichting van de samenleving
Op dit moment is er zeker geen sprake van ontwrichting van de Nederlandse samenleving. Dat is overigens ook niet wat de heer Azmani schrijft. Hij schrijft dat het zou kunnen gebeuren wanneer er "honderdduizenden" vluchtelingen naar Europa zouden komen. “In Nederland is dit zeker niet het geval. Er zijn 23.970 nieuwe asielaanvragen ingediend en dit aantal is op een goede wijze opgevangen,” aldus Bruin.

Oordeel: onwaar

#Dit idee van de VVD is in strijd met internationale verdragen
Het sluiten van de grenzen is inderdaad in strijd met het VN-vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag van de Mens. Het vluchtelingenverdrag verplicht landen om asielaanvragen in behandeling te nemen. “Iedereen heeft toegang tot een eerlijke procedure en de VVD wil die toegang nu onthouden,” legt Bruin uit. Ook door het ondertekenen van het Europees Verdrag van de Mens heeft Nederland ermee ingestemd om mensen niet terug te sturen naar een land waar het onveilig is. In 2012 oordeelde het Hof van de Rechten van de Mens dat het terugbrengen van asielzoekers naar de Noord-Afrikaanse kust in strijd was met het verbod op collectieve uitzetting en met artikel 3 van het EVRM.  

Oordeel: waar

 

Over de auteur

Louise studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en liep drie maanden stage bij OneWorld. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500