Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur is in Parijs bij de klimaatonderhandelingen en is niet tevreden met hoe het nu gaat. Is er sprake van een geheime opdracht?

Het concept-klimaatakkoord is bekendgemaakt, en het valt niet mee. De echte knopen zijn nog niet doorgehakt, en nu zijn verdorie opnieuw de lucht- en scheepvaart uit het verdrag gehaald. Ook de afspraken om de kosten voor de aanpassing aan de nieuwe klimaatdoelen te delen, staan weer op de helling.

Een zwak verdrag is in het belang van de investeerders, en dat is precies wat de geheime opdracht is van de onderhandelaars

De onderhandelaars die de delegatie van het Europese Parlement bijpraten, verzekeren ons dat zij er alles aan zullen doen om het verdrag te redden. Maar willen ze dat eigenlijk wel? Een zwak verdrag is in het belang van de investeerders, en dat is precies wat de geheime opdracht is van de onderhandelaars. Althans, dat blijkt uit een gelekt stuk waar de Britse NGO War on Want de hand op wist te leggen. 

Het gelekte stuk zou een instructie zijn aan de delegatie die namens de EU onderhandelt. Daarin wordt hen op het hart gedrukt dat de klimaatconferentie “geen middel moet worden voor willekeurige of niet te rechtvaardigen onderscheid, of een verkapte inperking van internationale handel”. Het is ook niet de bedoeling dat de onderhandelaars nieuwe klimaattechnieken vrij gaan geven aan de wereld, want dat zou de financiële prikkel voor innovatie maar verzwakken.

Met andere woorden: de internationale handel mag vooral geen schade lijden door dit nieuwe klimaatakkoord. 

Tevergeefs heb ik de onderhandelaars gevraagd of dit daadwerkelijk is opgenomen in hun mandaat. De positie van het Parlement is ook nog lang niet wat ik zou willen, maar die is wel een stuk ambitieuzer en kritischer dan dit. Er staat in elk geval helemaal niet in dat handel voorrang moet krijgen boven alles. De leden van het Europese Parlement dringen juist aan op een sterk en bindend verdrag.

De internationale handel mag vooral geen schade lijden door dit nieuwe klimaatakkoord

We maakten ons al grote zorgen over vrijhandelsverdragen zoals TTIP, en de massale transportkosten die daar het gevolg van zullen zijn. VNO-NCW dringt er ook nog eens op aan om schaliegas en teerzandolie onderdeel van TTIP te maken, en dat maakt die zorgen bepaald niet kleiner. Maar als de uitspraken van de Europese bevolking nu zonder pardon van tafel worden geveegd met een geheim memo dat daar regelrecht tegenin gaat, dan hebben we een heel ander probleem. Dan hebben de grote investeerders wel een heel strakke greep op onze democratie.

“De dienst wordt hier uitgemaakt door de landen waarbij het belang van het bedrijfsleven voorop staat”, zei de voorzitter van de delegatie van de inheemse volkeren waar ik vanmiddag kennis mee maakte. “Voor de rest is het één grote poppenkast.” Ik kan haar alleen maar gelijk geven. 

Anne-Marie Mineur, SP-europarlementariër, is deel van de delegatie van het Europees Parlement op de klimaattop (COP21). Zij houdt zich bezig als parlementarier bezig met internationale handel en milieu. Tijdens de klimaattop richt zij zich vooral op de invloed van lobby. 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief