Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In hoeverre moeten burgers actief zijn en hoe en in hoeverre willen we dat ze actief zijn? De brainstorm van dag vier van het verdiepingstraject Mondiaal Burgerschap is gestart onder leiding van Mellouki Cadat, adviseur Gebiedsgericht werken bij Movisie. Op het bord verschijnen twee lijstjes. Aan de ene kant een lijstje met punten “wat verwachten we van de burger” aan de andere kant “wat bieden we als professional”. De tegenstelling burger – professional zet mij aan het denken. Ben ik als professional niet ‘gewoon’ een wereldburger?

Kloof
Gedurende de discussie vraag ik mij, als relatief groentje in deze professionele setting van onze sector, wel eens af of de kloof tussen de burgers en de organisaties niet te groot is geworden. We praten over ‘wij’, als organisaties en ‘zij’ de burgers. Zijn wij als organisaties niet het gevolg van initiatieven van gewone wereldburgers? Is het werk dat wij doen niet in eerste plaats gebaseerd op het mandaat van al die Nederlandse burgers? Ik als professional heb het voorrecht om voltijds en betaald alle ideeën en talenten van andere wereldburgers effectief in te zetten. Ik ben dus bij uitstek onderdeel van de groep die we wereldburger noemen

Samen optrekken
Ideeën en talenten van wereldburgers effectief inzetten; hoe doe je dat concreet? Al snel wordt uit de inventarisatie en discussie duidelijk dat co-creatie het sleutelwoord zou moeten zijn binnen onze organisaties. In mijn werk bij World Servants merk ik dagelijks de grote waarde en kracht die uitgaat van deze co-creatie. Vrijwilligers vormen de kern van het werk van World Servants. Onbetaalde krachten, die hun enthousiasme, expertise, talenten en tijd inzetten om samen een verschil te maken in de wereld. Als professional heb ik de eer om al deze ideeën en inbreng op verantwoorde wijze te stroomlijnen, zodat we met z’n allen daadwerkelijk een verschil maken.

Wat maakt dat deze burgers hun enthousiasme, talent en tijd willen inzetten en betrokken willen blijven? Omdat hun wereldburgerschap effectief wordt in een organisatie die hen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, zodat ze hun talent en expertise echt zinvol kunnen benutten. Er is een match tussen hun visie op de wereld en de missie van de organisatie en de organisatie biedt ruimte om relevant bij te dragen daaraan. Door letterlijk samen op te trekken, tijdens het uitdenken en het uitvoeren van de activiteiten van de organisatie raken deze burgers meer betrokken en voelen zich ook verantwoordelijk voor de missie van de organisatie. De organisatie die nu dus niet meer alleen van de professionals is, maar ook van haar vrijwilligers, de wereldburgers die ooit het initiatief namen en blijven nemen.

Social media
Rebecca Canne, Brand strateeg bij Dare2be, benadrukt aan het einde van de dag nog even hoe gemakkelijk het inmiddels is om de input van je achterban te vragen. Door de opmars van de social media hebben we vol op de mogelijkheid om te communiceren met onze achterban via verschillende media. We kunnen ze online laten meedenken, om input vragen en enthousiast houden voor de missies van onze organisaties. Zij adviseert ons dan ook om onze offline activiteiten te combineren met de online. Terwijl ik nu net in de trein zit op weg naar mijn werk, zie ik om mij heen veel mensen weggedoken in een iPhone te twitteren en facebooken en ben ik er van overtuigd dat ook daar ook een grote kans ligt om onze achterban te betrekken.

Om even terug te komen op de vraag waarmee de vorige blog is afgesloten, gaat Serious Request de wereld veranderen? Persoonlijk zeg ik ‘nee!’ Serious Request gaat de wereld niet veranderen. Maar de miljoenen mensen die enthousiast geworden zijn door Serious Request hebben zeker de potentie om dat te kunnen, als de professionals erin slagen hun enthousiasme, talent en expertise te benutten.

Charissa Weber, Medewerker vorming & training, World Servants.

670

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief