Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

We willen het vaak goed doen. Of beter gezegd: we willen het beter doen dan anderen. Oók als het gaat om duurzaam gedrag. OneWorld Data en Kaleidos Research laten zien of je meer of minder duurzaam bent dan de rest van Nederland.

Hoe vaak eet je vlees?

De productie van vlees is allesbehalve duurzaam. Voor een kilo rundvlees is 15.000 liter water nodig en een koe stoot per jaar net zoveel broeikasgassen uit als vier auto’s bij elkaar. Trendonderzoek van Kaleidos Research laat zien dat Nederlanders nog net zo vleesverslaafd zijn als vier jaar geleden. Ook in 2015 geven acht op de tien Nederlanders aan vaak of bijna altijd vlees te eten. Vegetariërs in Nederland vertegenwoordigen slechts een schamele 3 procent van de bevolking. Het clichématige verschil tussen manen en vrouwen staat ook nog altijd als een huis: mannen zijn de echte karnivoren in Nederland. Waar sta jij?

Hoe vaak koop je biologische producten?

De verkoop van duurzame producten in Nederland zit al enige tijd in de lift. Biologische producten vormen het grootste aandeel van deze duurzame aankopen. Toch zeggen Nederlanders zélf niet zo vaak biologisch te kopen. Eén op de drie doet dit naar eigen zeggen zelfs nooit. De helft van de Nederlanders legt soms een biologisch product in zijn mandje. Vrouwen kopen vaker biologische producten dan mannen, net als Nederlanders ouder dan 35 jaar. Hoe vaak besteed jij je spaarzame euro’s aan biologische producten? 

Hoe vaak gooi je eten weg dat eigenlijk nog goed is?

Verschillende campagnes proberen Nederlanders te motiveren om voedsel niet onnodig in de afvalbak te storten. Deze bewustwording is hard nodig: per jaar verspillen alle Nederlanders samen voor miljarden euro’s aan voedsel. Zelf lijken we ons van geen schuld bewust: slechts 1 op de 10 Nederlanders zegt vaak eten weg te gooien dat eigenlijk nog goed is. Doen we ons beter voor dan we zijn, of hebben we gewoon echt geen idee? Vooral jonge mannen schromen niet om restjes eten in de afvalbak te gooien. Vrouwen van boven de 35 zijn daarentegen het zuinigst. Hoe zuinig ben jij?

Hoe vaak praat je over armoede in de wereld?

Praten met anderen over wat je belangrijk vindt, kan de wereld een stukje beter maken. Een gesprek met vrienden verscherpt de norm over wat wel of niet geaccepteerd is, zoals het eten van vlees. Praten met elkaar is dus cruciaal met het oog op een duurzame toekomst. Helaas zijn onderwerpen als milieuproblemen en wereldwijde armoede geen geliefde gespreksonderwepen: 1 op de 10 geeft aan het hier vaak over te hebben. Het merendeel zegt geen interesse te hebben in het onderwerp. Sommigen geven aan dat het simpelweg niet ter sprake komt, zonder daarvoor een specifieke reden te hebben. Anderen vinden andere onderwerpen belangrijker. Een enkeling meent dat praten geen zin heeft om werkelijk iets te veranderen in de wereld.

In “Nederlanders & de Wereld 2015” beschrijft Kaleidos Research voor het vierde opeenvolgende jaar hoe duurzaam Nederlanders zich gedragen. Kiezen zij in 2015 voor de auto of voor de trein? Hoe vaak gooien Nederlanders eten weg dat eigenlijk nog goed is? In deze editie wordt specifiek aandacht besteed aan de sociale normen rondom de aankoop van biologische producten. Daarnaast kijken we naar emoties: Is men tevreden over het eigen gedrag of voelt men zich juist beschaamd?

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Winny de Jong is datajournalist bij OneWorld. Zie ook de OneWorld Data Atlas. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief