Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

NCDO liet onderzoeksbureau Motivaction uitzoeken hoe Nederlandse burgers over ontwikkelingsamenwerking, duurzame ontwikkeling en mensenrechten denken.

Madonna-in-Malawi
Madonna in Malawi. Foto: NCDO

Een van de vragen was wiens verantwoordelijkheid ontwikkelingssamenwerking eigenlijk is? Hieruit blijkt dat meer dan acht op de tien Nederlanders ontwikkelingssamenwerking een taak van de overheid vindt. Hierna volgen de rijkste mensen op aarde zoals Bill Gates, grote internationale ondernemingen zoals IBM, Ikea en Shell en invloedrijke mensen als Bono, Madonna en Oprah Winfrey.

 

Ongeveer tweederde van de Nederlanders vindt dat zij taken hebben op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De helft deelt deze taken toe aan religieuze instellingen en het leger. Een derde vindt dat zij zelf een verantwoordelijkheid hebben op dit terrein.

 

Urgente problemen
Uit een lijst van tien urgente actuele ontwikkelingen in de wereld, met nationale of internationale focus konden de ondervraagden verder hun top drie samenstellen van ontwikkelingen die de meeste aandacht vragen. Volgens de respondenten is de toename van criminaliteit in Nederland het meest urgent (47 procent), gevolgd door armoede in de wereld (46 procent). Op de derde plaats van meest urgente ontwikkeling eindigde natuurrampen naar aanleiding van klimaatverandering (39 procent).

 

Overplaatsing van werk uit Nederland naar lage lonen landen (10 procent), overbevolking in de wereld (15 procent) en het fileprobleem (15 procent) zijn minder urgente ontwikkelingen aldus de Nederlanders.

 

Bekendheid millenniumdoelen

Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) zegt dat zij wel eens van de millenniumdoelen gehoord heeft: 23 procent geeft aan zeker hiervan gehoord te hebben, 26 procent gelooft van wel. 

 

regenwoud fotograaf bill hails
Foto: Bill Hails

Duurzame ontwikkeling

 

De maatregel voor een financiële vergoeding voor ontwikkelingslanden die hun tropische regenwouden beschermen valt bij de meeste respondenten in goede aarde als mogelijke oplossing voor duurzame ontwikkeling. 87 procent is het hier mee eens. Ook de maatregel om China te helpen bij het verminderen van CO2-uitstoot valt bij driekwart goed (73 procent). Het minste draagvlak is er voor de stelling dat landen die zich al aan de CO2 norm houden geen extra maatregelen hoeven te nemen (31 procent).

 

 

NCDO

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief