Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Ploumen op jacht naar creatieve ideeën
'Onze ambitie is in één generatie de armoede uit te bannen. En dat gaat ons lukken. Daarvoor hebben we alle creatieve ideeën nodig, vanuit verschillende perspectieven, landen en sectoren’. Minister Ploumen opent de vergadering krachtig. Samen met co-voorzitters Minister Gondwe (Malawi) en Minister Meade (Mexico) organiseerde zij op 19 en 20 januari de zevende stuurgroep vergadering van het Global Partnership for Effective Development Cooperation (GP). Dit Global Partnership heeft als doel bij te dragen aan de implementatie van de Post 2015 Agenda door het werken in partnerships te ondersteunen en te stimuleren. In de stuurgroep zijn die verschillende perspectieven, landen en sectoren vertegenwoordigd. Ruim 60 mensen zitten hier bijeen.

Het momentum lijkt daar
This is a once in a lifetime moment, vindt co-voorzitter Meade (Mexico). Want 2015 staat in het kader van het uitzetten van de piketpalen voor een agenda gericht op duurzame transformatie: naast het vaststellen van de nieuwe ontwikkelingsdoelen in september wordt er gesproken over de financiering van ontwikkelingsbeleid tijdens de Finance for Development Conferentie (juli 2015) en vindt de Klimaat Top (UNFCCC, dec 2015) plaats. Er staat dus veel te gebeuren op het internationale politieke speelveld. De randvoorwaarden voor een optimale start van de Post2015 Agenda zijn aanwezig.

Partnerships: meer dan een buzzword?
Een aantal van de leden van de stuurgroep lijkt ietwat argwanend over partnerships. Zo vraagt Mr. Chibebe namens de vakbonden (International Trade Union Confederation) aandacht voor de rol van het bedrijfsleven. Zijn multinationals betrouwbaar als het aankomt op toegang tot grondstoffen in de Afrikaanse bodem? Ms. Youngju Oh (ministerie BuZa, Korea) meent dat maatschappelijke organisaties te veel bezig zijn met hun eigen profilering. Hoe kan je hen bijsturen? Europarlementariër Jeff Balch (AWEPA) geeft aan dat er vanuit de samenleving veel kritiek op ontwikkelingsbeleid is. Het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking lijkt af te nemen in Groot-Brittannië en Nederland. Nu worden partnerships genoemd als het nieuwe middel voor effectieve armoedebestrijding. Hoe weten en meten we dat? Of is ‘partnerships’ het slechts het zoveelste buzzword?

Core business!
Gedurende de lunch-meeting komt er wat lucht in de discussie. De praktische voorbeelden van CORDAID en Philips laten zien hoe partnerships kunnen bijdragen aan ontwikkeling. Het partnership van Philips met AMREF voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Afrika werkt vooral doordat gezondheidszorg tot de core business van beide organisaties behoort. Zo is het geen extra werk, maar een versterking van wat beide organisaties sowieso al doen.

Cordaid werkt samen met AT Osborne aan de ontwikkeling van achterstandswijken in El Salvador. Dat deed AT Osborne al succesvol in Rotterdam-Zuid en dat is samen met Cordaid opgeschaald naar Latijns-Amerika. Door samen te werken met lokale bevolking, ondernemers en overheid is er een win-win-win voor alle stakeholders. Dat werkt. Minister Ploumen sluit af:  We moeten blijven werken met iedereen die kan bijdragen aan het behalen van de doelen.

Snel genoeg?
Terug in de stuurgroep proef ik weer wat terughoudendheid. Die lokale context kan een rem zijn op creativiteit. Hoe opereer je succesvol in een fragiele staat als Afghanistan? Hoe meet je vooruitgang in landen waar corruptie is? En toch is er weer een stap gezet. Een zevende stap van het Global Partnership op weg naar succesvolle partnerschappen voor armoedebestrijding. Iedereen kent elkaars motieven en belangen weer een beetje beter. De vraag is of de stappen snel genoeg gaan om de ambities van de Post 2015 Agenda te behalen. 

670

Over de auteur

Partnerships ondersteunen en versterken. Machtelt werkt sinds 2009 was als trainer en adviseur samen met ondernemers, beleidsmakers en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief