Interview

Waarom is de rassenleer weer terug?

Hardnekkige ideeën over betere en zwakkere bevolkingsgroepen raken weer in zwang.

Ras en realiteit

'Ras' verklaart minder dan we wel geloven. Sterker: er is geen biologische basis voor.