Column

Kunstmatig rijk

Zijn er nieuwe, alternatieve geldsystemen mogelijk?

Rijken kopen de organen van armen

Orgaantransplantatie en de keerzijde van de medaille: orgaanhandel.