Artikelen van Sophie de Jonge

Nog steeds vindt de IND je niet ‘authentiek gay’

Lhbti+-asielaanvragen worden door de IND doorgelicht alsof fraude altijd op de loer licht.
Achtergrond

De grenzen sluiten, maar het aantal asielverzoeken neemt toe

Hoe verklaren we de toename van Nederlandse asielverzoeken als Europese grenzen sluiten?