01

Over de auteur

Rogier van Reekum is een universitair docent Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de vestiging van vluchtelingen en processen van issue formation. Hiervoor deed hij onderzoek naar de visualisering van irreguliere migratie in Europa, als onderdeel van het Monitoring Modernity ERC-project.

Artikelen van Rogier van Reekum