Paco Pos

Over de auteur

Paco Pos behaalde een master in internationale ontwikkelingsstudies en deed onderzoek naar stedelijke ongelijkheid. Daarna was hij economie docent aan de Universiteit van Amsterdam en bij ONCAMPUS Amsterdam. Ongelijkheid is in brede zin het onderwerp dat hem bezig houdt.

Artikelen van Paco Pos