Artikelen van Kiza Magendane

Opinie

De solidariteit van de Europese Unie is dood

Ondanks haar imago als mensenrechtenvoorvechter verloochent de EU internationaal recht.
Achtergrond

2018, het jaar van de ongewone Nederlander

Kiza Magendane: ik heb conflicterende emoties over Nederland