Wie beschermt vluchtelingen in de coronacrisis?

Op de Europese Unie hoeven zij niet te rekenen.

Hoe vluchtelingen alleen op papier rechten hebben

Welke afspraken zijn er gemaakt, en wat gebeurt er als landen zich daar niet aan houden?
Opinie

Hoe Europa steeds rijker wordt van een brandende Amazone

Met dit vrijhandelsakkoord maakt de EU massale bomenkap mogelijk.

Buiten het zicht van de EU sterven meer vluchtelingen

Het grensbeleid van de EU zorgt ervoor dat in snelgroeiende aantallen mensen sterven.
Achtergrond

Terwijl corruptie Guatemala gijzelt, kijkt de wereld weg

De Europese Unie en Verenigde Staten trekken steun in voor een noodlijdend Guatemala.
Column

De weg naar vrede komt vooral EU goed uit

Schuiven met ontwikkelingsgelden om Eritrea te ‘helpen’ en migratie tegen te gaan.
Achtergrond

Tomaten en vis uit bezet gebied op je bord

De EU beslist hoe lang we nog vis en tomaten uit de bezette Westelijke Sahara eten.
Achtergrond

Wob-verzoek OneWorld tegengewerkt?

Vertrouwelijke notulen bespreken OneWorld-journalist en informatieverzoek over glyfosaat.

Wat doet Marokko om de migratie naar Europa te beperken?

De EU heeft al 107 miljoen euro toegezegd, en Marokko zegt meer nodig te hebben.

Chemiereuzen lobbyen tegen transparantieregels

In Brussel is een strijd gaande om vertrouwelijke pesticide-studies.

Mensensmokkel en de onmacht van de EU

Richard Staring maakt zich zorgen om de muren die we om de Europese samenleving bouwen.

'Afghanen kunnen helemaal niet terug naar huis'

Sargentini evalueert de deal van de EU met Afghanistan over het terugsturen van Afghanen.
Opinie

Hongarije en Italië misbruiken angst voor vluchtelingen

Om zo het schenden van burgerrechten te verdoezelen. Daar doet Sargentini niet aan mee.
Opinie

De solidariteit van de Europese Unie is dood

Ondanks haar imago als mensenrechtenvoorvechter verloochent de EU internationaal recht.
Achtergrond

Ontwikkelingssamenwerking of eigenbelang?

Nederland wil én minder kosten, én minder migranten, én meer export.
Achtergrond

Waarom wordt Europa verleid door extreemrechts?

Hoe Europa de groeiende invloed van extreemrechts tolereert en zelfs omarmt.
Achtergrond

"Veel Turken zijn bang voor wat de toekomst zal brengen"

Hoewel meer dan de helft van de kiezers op Erdoğan stemde, koos 48% voor verandering.
Interview

'Feiten zijn alleen welkom wanneer ze goed uitkomen'

In het migratiedebat worden academici overschreeuwd. Tijd om experts de ruimte te geven.

Volksjury verklaart Europa schuldig

Activist Yoonis Osman Nuur daagt Europa voor het gerecht.

Wat Europa achterhoudt

Een loslippige ambassadeur en een gelekt stuk onthullen verborgen afspraken.