Partnerbericht

Kom naar de Jongerendag van de vredesbeweging

Veel jonge mensen vragen zich weleens af: ‘Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?’ ‘Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?’ ‘Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?’

Deze vragen en meer worden beantwoord op een speciaal op jonge mensen (tot 40 jaar) gericht evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het wordt geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn. Ook het heden wordt niet vergeten. Er is een vredesmarkt, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

Op de Jongerendag wordt ook de nieuwe tentoonstelling ‘Verhalen over vrede zonder (kern-)wapens’ geopend. Deze tentoonstelling gaat over de tweede helft van de vorige eeuw, toen de bevolking te hoop liep tegen kernwapens. De tentoonstelling zal te zien zijn t/m 31 oktober.

Wie geraakt wil worden door het idealisme van destijds en van nu is van harte welkom. Dat geldt ook voor ouderen, mits vergezeld van een jongere.
Adres: Turfmarkt 30, Gouda. Aanvang 13 uur. Zaal open: 12.30 uur. Vooraf aanmelden is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Toegang: gratis
Contact: info@vredesmuseum.nl of 015-785.01.37
Meer info

Veel jonge mensen vragen zich weleens af: ‘Wat bezielde onze ouders en grootouders, toen ze 35 jaar geleden massaal de vredesbeweging steunden?’ ‘Wat bewoog hen toen ze meeliepen in de grootste demonstraties die ons land gekend heeft en toen ze tonnen handtekeningen inzamelden tegen kernbewapening?’ ‘Wat voor tijd was dat, waarin dat mogelijk was?’

Deze vragen en meer worden beantwoord op een speciaal op jonge mensen (tot 40 jaar) gericht evenement van de vredesbeweging in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda. Het wordt geen aaneenschakeling van saaie lezingen, maar een happening waarbij ouderen niet alleen vertellen wat ze deden en hoe ze het deden, maar daar ook iets van laten zien. Film, muziek, spel, een tentoonstelling, discussie. Het zal er allemaal zijn. Ook het heden wordt niet vergeten. Er is een vredesmarkt, waarop jongeren laten zien hoe zij nu het vredesideaal beleven en vormgeven.

Op de Jongerendag wordt ook de nieuwe tentoonstelling ‘Verhalen over vrede zonder (kern-)wapens’ geopend. Deze tentoonstelling gaat over de tweede helft van de vorige eeuw, toen de bevolking te hoop liep tegen kernwapens. De tentoonstelling zal te zien zijn t/m 31 oktober.

Wie geraakt wil worden door het idealisme van destijds en van nu is van harte welkom. Dat geldt ook voor ouderen, mits vergezeld van een jongere.
Adres: Turfmarkt 30, Gouda. Aanvang 13 uur. Zaal open: 12.30 uur. Vooraf aanmelden is gewenst maar niet strikt noodzakelijk. Toegang: gratis
Contact: info@vredesmuseum.nl of 015-785.01.37
Meer info

Museum voor Vrede en Geweldloosheid