Partnerbericht

Coronavirus niet de grootste uitdaging van de pandemie

Naast onze economie en gezondheid staan ook de rechten van meisjes en vrouwen onder grote druk door de huidige coronacrisis. In Afrika neemt geweld toe door de maatregelen rondom de coronapandemie.

 

Vanwege de lockdown zit een groot deel van de wereldbevolking in ongeveer 90 landen op dit moment thuis. En hoewel de lockdowns en quarantaines essentieel zijn om de het coronavirus in te dammen, hebben de maatregelen ook een keerzijde. Economische en sociale gevolgen zorgen dat inkomens dalen en de stress toeneemt. En wanneer je dag en nacht bij elkaar op de lip zit, kunnen spanningen in een gezin behoorlijk toenemen. Door de lockdown en sluiting van de scholen, vaak een veilige plek voor kwetsbare meisjes, lopen zij een groter risico op seksueel en fysiek geweld. Want school biedt een meisje educatie, bescherming én sociale controle. Door de coronacrisis lopen spanningen in gezinnen op en neemt geweld neemt toe. Meisjes worden het slachtoffer van seksueel geweld, raken sneller zwanger, worden eerder besneden en op jonge leeftijd uitgehuwelijkt.

Meisjes betalen de prijs

Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, streeft ernaar om de nadelige neveneffecten van de coronacrisis op meisjes te stoppen. Met elke drie maanden dat de wereldwijde lockdown-strategie voortduurt komen er maar liefst 15 miljoen slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld bij. Jaarlijks worden 4.1 miljoen meisjes besneden. Het komende jaar zullen er door de coronacrisis nog zo’n 2 miljoen extra meisjes bijkomen en zullen 13 miljoen kindhuwelijken niet kunnen worden voorkomen.

Lokale rolmodellen en zorgverleners

De gezondheidsorganisatie doet er alles aan om dit geweld te stoppen. Amref Flying Doctors richt zich dan ook op het opleiden van lokale rolmodellen die voorlichting geven via de radio. Daarnaast traint Amref zorgverleners die psychologische hulp en nazorg bieden aan meisjes die het slachtoffer zijn van geweld. Meisjes die het risico lopen op geweld worden opvangen in opvanghuizen. Via een Girls Acadamy krijgen ze de kans om een opleiding te volgen zodat zij hierna op eigen benen kunnen staan.

Laat zien dat je tegen geweld bent

Met jouw hulp kan Amref Flying Doctors het groeiende geweld tegen meisjes door de coronacrisis een halt toe te roepen en hen beschermen.

Bestel de gratis No More Violence-pin en laat zien dat jij geweld een halt toeroept.