Veel werknemers die iets meemaken, kunnen nergens hun verhaal kwijt. Beeld: lorenzoantonucci / iStock

Vertrouwenspersoon niet verplicht: ‘Ik deed mijn verhaal bij een vriend van de dader’

Na (seksueel) grensoverschrijdend gedrag je verhaal doen bij een professional zit er voor veel werknemers niet in. Bedrijven zijn namelijk niet wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, en ze kunnen kiezen wie ze willen. ‘Soms is het de secretaresse, want die is altijd zo aardig.’

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee
Update van de redactie 16 januari 2023

Ruim de helft van de jonge vrouwen (18-24) zegt de afgelopen 12 maanden te maken te hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is meer dan de vorige keer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een enquête over seksueel misbruik afnam. Het CBS denkt dat de onthullingen over misstanden bij The Voice of Holland, in januari 2022, ervoor kunnen hebben gezorgd dat mensen durfden te erkennen dat ze slachtoffer zijn geworden.

Van alle Nederlanders boven de 16 kreeg één op de acht Nederlanders te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een op de vijf gevallen was de dader een collega. Het kabinet overweegt werkgevers te verplichten een gedragscode te tekenen en een vertrouwenspersoon aan te stellen. Sinds 2020 ligt er een initiatiefwet voor een verplichte vertrouwenspersoon.

Een eerdere versie van dit artikel verscheen op OneWorld.nl op 18 februari 2022. Leeftijden van de geïnterviewden zijn aangepast.

Na een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Althans, in theorie. In de praktijk blijkt dat niet de heilige graal: niet alleen is een vertrouwenspersoon niet verplicht, waardoor veel bedrijven en organisaties er geen hebben, ook zijn er geen richtlijnen voor de kwaliteit of de werkwijze van zo’n luisterend oor.

Sinds 1994 zijn bedrijven verplicht om te voorkomen dat werknemers last hebben van agressie, pesten, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie op het werk. Veel bedrijven hebben daar echter geen plan van aanpak voor, bleek in 2020 uit cijfers van de arbeidsinspectie. De wet van 1994 stelde het aanstellen van een vertrouwenspersoon niet verplicht.

Soms wordt de secretaresse als vertrouwenspersoon aangewezen, want haar wordt toch al veel verteld

Sinds 2020 ligt er een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks bij de Tweede Kamer om vertrouwenspersonen verplicht te maken. Maar volgens Loes Wevers, die als vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties werkt, is een verplichte vertrouwenspersoon niet genoeg. “Het is een eerste stap in de goede richting, maar een organisatie moet vooral actief een veilige werkomgeving creëren. Dat gaat het beste door bepaalde kwesties die tot ongewenst gedrag leiden vooraf al bespreekbaar te maken.”

Door het ontbreken van regelgeving of een wettelijke verplichting voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, hebben veel werknemers momenteel geen aangewezen persoon tot wie zij zich kunnen wenden na wangedrag of in een andere vervelende situatie. Bij de bedrijven die wel werk maken van vertrouwenspersonen, zijn dat niet altijd de mensen waarbij je het gevoel hebt je hart te kunnen luchten. Of zoals Sheila Peeters, vertrouwenspersoon bij ArboNed en trainer van vertrouwenspersonen, het zegt: “In sommige gevallen wordt de secretaresse aangewezen met de gedachte: die is altijd zo aardig en haar wordt toch al veel verteld.”

De vertrouwenspersoon was mijn collega. Via via zou mijn klacht toch wel bij mijn baas terechtkomen

Maar hoe aardig een collega ook is, zwijgen over wat iemand vertelt kan lastig zijn. Al helemaal wanneer iedereen binnen de organisatie elkaar goed kent. Dat is ook de reden dat Sandra (26)*, redacteur bij een kleine uitgever, de klachten die ze had over haar baas pas durfde te melden toen ze al had besloten ontslag te nemen. “De vertrouwenspersoon was mijn collega. Via via zou mijn klacht toch wel bij mijn baas terechtkomen. Gelukkig had ik al besloten dat ik wegging, anders was ik waarschijnlijk niet snel naar haar toegegaan.”

Dat is natuurlijk niet de bedoeling, aldus Inge te Brake, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Volgens haar mag je ervan uitgaan dat het gesprek vertrouwelijk is, niemand hoeft ervan te weten. “Een vertrouwenspersoon hoeft niet op te treden na een melding. Je kunt ook alleen voor advies aankloppen.”

Geen veilige meldomgeving

Bedrijven kunnen een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen. Een interne vertrouwenspersoon is meestal iemand van het personeel, een externe vertrouwenspersoon is een deskundige van buiten die wordt ingehuurd. “Een interne vertrouwenspersoon is vaak benaderbaar, maar sommige mensen vertellen hun verhaal liever aan een onbekende,” vertelt Te Brake.

Bovendien zijn de voordelen van een interne vertrouwenspersoon vaak ook tegelijkertijd de nadelen, volgens het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Iemand van binnenuit kent de bedrijfscultuur beter, maar kijkt dus ook niet met een frisse blik naar de situatie. En een collega is bekend en vertrouwd voor de rest van het personeel, maar heeft dus ook contacten die voor belangenverstrengeling kunnen zorgen. De drempel om naar iemand van binnenuit te stappen kan dus lager zijn, maar ook juist hoger.

Een externe vertrouwenspersoon kan vertrouwen wekken, omdat die geen binding heeft met het bedrijf

Een externe vertrouwenspersoon zou meer vertrouwen kunnen wekken, omdat die geen binding heeft met het bedrijf en daardoor mogelijk objectiever en onafhankelijker is. Te Brake vindt zelfs dat bedrijven het beste een intern én een extern aanspreekpunt kunnen aanstellen.

Toch gaat het ook met mensen die verderaf staan niet altijd goed, weet Anne van Dijk (19). Zij was dertien jaar toen haar volleybalcoach haar tijdens het omkleden in de kleedkamer probeerde te filmen. Eerder deelde zij haar ervaringen al op OneWorld.nl. Na de aangifte wilde ze ook een melding maken bij de vertrouwenspersoon van de volleybalvereniging. Maar omdat veel inwoners van het kleine dorp waar de vereniging zit de vertrouwenspersoon goed kenden, vond ze het ‘geen veilige meldomgeving’.

De vertrouwenspersoon zei niet te kunnen geloven dat hij zoiets zou doen

Ze zocht daarom contact met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse sportkoepelorganisatie NOC*NSF. Die persoon drukte haar op het hart om geen aangifte te doen: ‘Ze waarschuwde mij dat ik voor smaad aangeklaagd kon worden. Gelukkig had ik al aangifte gedaan.’ Ook na het tweede gesprek voelde Van Dijk zich onvoldoende gehoord. Daarom zocht ze contact met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse Volleybalbond. Diegene bleek een ex-collega van de dader. Van Dijk: ‘Ze vertelde mij dat ze niet kon geloven dat hij zoiets zou doen.’

Beide organisaties erkennen dat er destijds niet goed op de situatie is gereageerd. De Nederlandse Volleybalbond heeft van Dijk en andere slachtoffers later nog wel aanvullende ondersteunding geboden. Na felle kritiek op het handelen van de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF, werd in 2019 het Centrum voor Veilige Sport Nederland opgericht.

Vertrouwenspersoon lang niet altijd benaderd na seksueel wangedrag

Een groot deel van de werknemers krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Uit onderzoek uit 2021 van vakbond CNV blijkt dat werknemers in veel gevallen geen contact zoeken met de vertrouwenspersoon.

• Meer dan 40 procent van de ondervraagde personen geeft aan niet naar de vertrouwenspersoon te stappen. 30 procent houdt de gebeurtenissen stil.

• 61 procent van de ondervraagde vrouwen en 18 procent van de ondervraagde mannen kreeg ooit te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of vervelend, seksueel getint taalgebruik op de werkvloer.

• 30 procent van de ondervraagde vrouwen en 5 procent van de ondervraagde mannen kreeg ooit te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Veilige omgeving creëren

Als er echt iets aan de hand is, weten veel vertrouwenspersonen niet wat te doen

Vertrouwenspersoon Sheila Peeters van ArboNed merkt dat als er echt iets aan de hand is, veel vertrouwenspersonen niet goed weten wat ze moeten doen. Niet alleen Peeters maar ook het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) leidt daarom vertrouwenspersonen op. Tijdens een vierdaagse opleiding leren deelnemers naast de theorie en juridische aspecten, ook een veilige omgeving te creëren, te luisteren zonder oordeel en om te gaan met emoties.

Volgens ArboNed zouden vertrouwenspersonen als volgt te werk moeten gaan: allereerst vangen ze de persoon die komt aankloppen op. Vervolgens analyseren ze het probleem en waar nodig verwijzen ze door naar hulpverleners of andere professionals voor advies of begeleiding. Verder informeren ze het personeel of andere betrokkenen over de rol van vertrouwenspersonen. En last but not least: ze adviseren het management hoe ze ongewenst gedrag kunnen voorkomen.

Een vertrouwenspersoon staat naast de werknemer en oordeelt niet over de situatie

In de praktijk werkt dat zo: als werknemers bij haar komen, probeert Peeters eerst de context beter te begrijpen. “Ik vraag naar de aanleiding en wat de werknemer wil dat er gebeurt. Vervolgens leg ik uit welke stappen iemand kan nemen en de mogelijke consequenties daarvan.” Vertrouwenspersoon Loes Wevers probeert werknemers altijd zelf met een oplossing te laten komen en zo min mogelijk te adviseren. “Een vertrouwenspersoon staat naast de werknemer en oordeelt niet over de situatie.”

Maar in veel gevallen is er dus geen vertrouwenspersoon of biedt het aanspreekpunt dat er wel is geen soelaas. Dan kan iemand die ongewenst gedrag ervaart niets anders dan zelf naar een collega, een leidinggevende of de persoon in kwestie toe stappen. “Als diegene dat al durft.”

Een eerdere versie van dit artikel verscheen op OneWorld.nl op 18 februari 2022.

Wat is 'victim blaming' en waarom komt het zo vaak voor?

Als je door je aangifte van seksueel misbruik nóg eens slachtoffer wordt

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

Word abonnee

  • Digitaal + magazine  —   8,00 / maand
  • Alleen digitaal  —   6,00 / maand
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

Factuurgegevens

Je bestelling

Product
Aantal
Totaal
Subtotaal in winkelwagen  0,00
Besteltotaal  0,00
  •  0,00 iDit is het bedrag dat automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons