Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De inhoud van de Nashville-verklaring, een homo- en transfoob document dat uitlegt hoe christenen naar seksuele en genderdiversiteit moeten kijken, kan niet echt verbazen. In de Bijbel staat hetzelfde. Wat wél verbaast is dat er nog zoveel christenen zijn die deze archaïsche opvattingen delen en dit haatdocument steunen. En dat zijn echt geen obscure figuren. Ze zitten in de Tweede Kamer, geven leiding aan jongerenorganisaties of geven les aan de universiteit. Het zal je docent maar zijn.

De ophef is dus wel degelijk terecht. Ronduit zorgwekkend is het gebrek aan ophef over deze extreme homofobie aan alt-rechtse kant. Waar de rechtse opiniemakers doorgaans over elkaar heen buitelen om nare opmerkingen van moslims aan de kaak te stellen is er nu een oorverdovende stilte. Een woord van afkeuring is te veel gevraagd en een verzoek daartoe wordt meestal beantwoord met een whataboutism over de islam. Want ja, christenen schrijven alleen op dat ze homo’s graag ter dood zouden willen brengen (het document bevat een rechtstreekse verwijzing naar het doden van homoseksuelen zoals het Bijbelboek Leviticus dat voorschrijft).

Rechtse opiniemakers die normaal maar wat graag opmerkingen van moslims aan de kaak stellen, zijn nu oorverdovend stil

Dat er in Nederland opvallend weinig homofobe misdaden door moslims worden gepleegd past nu eenmaal niet goed in hoe alt-rechts LHBTQI+-ers het liefst ziet: als slachtoffers die misbruikt kunnen worden om de islam te bashen. Van echte betrokkenheid bij of respect voor LHBTQI+-ers is geen sprake. Sterker nog, er wordt in die kringen openlijk gesproken over ‘genderdrammers’ en ‘genderwaanzin’.

Net als bij de #SorryJohan-ophef (naar aanleiding van de opvatting van Johan Derksen dat uit de kast komen niet moeilijk is als je karakter hebt) lijkt het erop dat homofobie niet als zodanig herkend wordt door witte cisgender heteromannen als die homofobie van witte cisgender heteromannen zelf afkomstig is. Dan is het opeens vrijheid van meningsuiting, en moeten LHBTQI+-ers ‘zich niet aanstellen’.

johan-derksen

Veronica moet homofobe Johan Derksen tot de orde roepen

Johan Derksen drijft de spot met LHBTQIA+'ers. Wanneer trekt Veronica de grens?

De Nashville-verklaring is een allesbehalve onschuldige opvatting waar we vanwege deze vrijheid van meningsuiting maar mee hebben te dealen. Bijna de helft van de LHBTQI+-ers in Nederland heeft ooit zelfmoordgedachten gehad, het aantal zelfmoordpogingen onder LHBTQI+-ers ligt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2012) vier keer hoger dan onder hetero’s. Voor jongeren met een religieuze achtergrond is de situatie volgens het SCP het meest zorgwekkend (2010). Juist op deze jongeren heeft zo’n verklaring zijn uitwerking. Niet alleen vanwege de verwerpelijke inhoud, maar juist ook omdat de mensen tegen wie deze jongeren opkijken hem steunen.

Bijna de helft van de LHBTQI+-ers heeft ooit zelfmoordgedachten gehad

De boodschap van onze christenbroeders is blijkens de Verklaring dat we als LHBTQ+-ers geen bestaansrecht hebben. We moeten geholpen worden om van onze ‘gerichtheid’ af te komen en er wordt duidelijk stelling genomen tegen ‘transgenderisme’.

Die term impliceert dat het om een ideologie gaat en zo is het ook bedoeld, blijkens de aan de Vrije Universtiteit verbonden initiatiefnemer van de Nederlandse vertaling van de Nashille Verklaring Piet de Vries: “We moeten ons geluid laten horen. Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken. Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.” (Algemeen Dagblad, 8 januari 2019). LHBTQ+-ers worden hier dus vergeleken met nazi’s. Laat dat even op u inwerken en bedenk u dat de heer De Vries aan een onderwijsinstelling verbonden is.

Te midden van dit alles wordt ons LHBTQ+-ers gevraagd respect op te brengen voor de geloofsovertuiging van deze extremisten: “Mogen wij nog christen zijn?”, vroeg een twitterende gereformeerde zich af. Ja dat mag, maar ik hoef voor dat geloof geen begrip te hebben. Wellicht kunnen we mensen die met een christelijke gerichtheid ‘worstelen’ helpen door dezelfde redenering toe te passen die zij voor LHBTQ+-ers gebruiken: ik wijs christenen niet af, maar wel de christelijke praxis zoals verwoord in de Nashville-verklaring.

Ik hoef geen respect te hebben voor homofobie. Homofobie is geen mening. En een document dat LHBTQI+-burgers fundamentele rechten wil ontzeggen en zelfs ontnemen, verdient geen stilzwijgende goedkeuring. Het verdient een keiharde stellingname.

smeets-liggend

Over de auteur

Sidney Smeets is strafrechtadvocaat, historicus en schrijver.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief