Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De vrouwenbeweging vermoedt dat de invallen direct verband houden met de protesten van afgelopen dinsdag en als doel hebben het vrouwenrechtenkamp te intimideren. Via de vrouwenrechtencentra werd namelijk een actieve bijdrage geleverd aan de organisatie van die demonstraties.

Abortus onder moeilijke omstandigheden

De Poolse Centra voor Vrouwenrechten zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Ze bieden Poolse vrouwen psychologische en juridische steun en beheren een aantal Blijf-van-mijn-lijfhuizen. Een deel van de vrouwen komt uit arme gezinnen. Ze zijn zwanger geraakt door verkrachting van vaders, ooms of andere huisgenoten. De vrouwen moeten, naast het drama van de verkrachting, ook nog eens het drama doormaken van een vaak illegale abortus. In Polen is legale abortus uiterst moeilijk te regelen. De vrouwencentra zetten zich in om verdere aanscherping van de abortuswetgeving te voorkomen, en proberen abortus juist beter toegankelijk te maken.

Specifieke burgers

Onder de vorige regering werden de Blijf-van-mijn-lijfhuizen van de Centra voor Vrouwenrechten gefinancierd door het ministerie van Justitie. Dat gebeurde vooral om de vrouwen te beschermen tegen de gewelddadige mannen. Mannen waartegen veelal een strafrechtelijk onderzoek liep. De huidige minister van Justitie en hoofdofficier van Justitie van Polen, Zbigniew Ziobro, besloot de financiering van het de Centra voor Vrouwenrechten in 2016 te beëindigen. Na een verzoek om opheldering van de Nationale Ombudsman argumenteerde de minister dat de centra voor vrouwenrechten alleen hulp bieden aan een specifieke groep Poolse burgers. Hulpverlening aan door geweld getroffen vrouwen kan dus blijkbaar niet meer in Polen.

Ongelukkige timing of intimidatie

Het stopzetten van de subsidies voor de centra zorgde voor een vertienvoudiging van het aantal  private giften. Een doorn in het oog van de huidige regerin,g die de centra administratief lastig begon te vallen. De politie gaf aan dat zij de documenten van de eerdere subsidie in beslag heeft genomen. Niet omdat er een onderzoek loopt naar de centra, maar omdat er een onderzoek loopt naar de ambtenaren van het ministerie die de subsidies hebben toegekend. In een reactie zei een van de medewerkers dat ze zich afvraagt of alle organisaties die ooit subsidie van het ministerie hebben gekregen in het onderzoek betrokken worden. Het lijkt er niet op. De timing van de invallen is dus of uiterst ongelukkig of vooral bedoeld om de organisaties te intimideren die zich verzetten tegen verdere aanscherping van de anti-abortuswetgeving in Polen.

bialowieza-profiel

Over de auteur

Natuurliefhebber, programmamedewerker

ErnstJan Stroes (1966) is vooral vogelaar, veldbioloog en actief snelfietser. Hij is opgeleid als milieu-, duurzaamheids- en …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief