Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Hoe gaat het daar in Katowice?
“Deze week gaan de landen het gesprek met elkaar aan over hun klimaatambities en de belemmeringen ervan. Een soort poldermodel. In het Akkoord van Parijs heette dit de facilitative dialogue, maar daar brak bijna iedereen zijn tong over. Dus toen heeft Fiji, dat het afgelopen jaar voorzitter was, voorgesteld om er een Talanoa-dialoog van te maken. Een traditioneel Polynesische manier van met elkaar het gesprek aangaan.”

“In Parijs was er destijds een enorm positief gevoel. Ook de snelle ratificatie van het Akkoord van Parijs was heel positief. In Katowice zijn we aangekomen bij het lastige deel. Voor geen enkel land is dit een gemakkelijke fase: niet voor eilanden die door klimaatverandering in hun bestaan worden bedreigd, maar ook niet voor landen wier economische systemen onder druk komen te staan. Er is nu alle reden om moeilijk te doen in de onderhandelingen, terwijl we aan het eind van de week tot een overeenstemming moeten komen. De druk is hoog. Hoe meer rapporten je leest, hoe meer je ervan doordrongen bent dat er snel actie ondernomen moet worden om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen.”

Marcel Beukeboom
Marcel Beukeboom, klimaatgezant ministerie Economische Zaken

Wie neemt er nu het voortouw: missen we geen wereldleider als Obama in Katowice?
“In Parijs nam Obama de rol van wereldleider op zich. Samen met China. De boodschap was: we gaan ervoor. Je ziet nu dat VN-baas Guterres die rol probeert te vervullen. President Macron en bondskanselier Merkel proberen dat ook, maar zijn vanwege binnenlandse politieke redenen momenteel wat terughoudender. Dan heb je het qua grote landen wel gehad. Europa doet hard zijn best achter de schermen.”

Minister-president Rutte pleitte in zijn speech voor een CO2-reductie van 55 procent, terwijl de onderhandelingen in eigen land gericht zijn op 49 procent. Hoe zit dat? 
“Wij willen in Europa de lat op 55 procent leggen voor 2030, omdat dit het beste past bij een klimaatneutrale wereld in de tweede helft van deze eeuw. De Europese Unie richt zich nu op 40 procent CO2-vermindering, maar dat moet beter. We moeten landen als Frankrijk, Duitsland en België meekrijgen. De Zweden en Finnen willen wel. Duitsland deed en doet het nog steeds beter op het gebied van hernieuwbare energie dan Nederland nu doet. Duitsland doet momenteel wat lastiger. Daar worstelen ze met de vraag hoe snel ze de vervuilende steen- en bruinkool kunnen afbouwen. En hoe ze nucleaire energie versneld gaan terugschroeven, een afspraak die gemaakt was na de ramp in Fukushima.”

Hoe zit het met andere grote kolenlanden als de Verenigde Staten en gastland Polen?
“Polen presenteert zich als progressief, Katowice als ‘groen’. Daar bedoelen ze de stadsparken mee, denk ik. Want toen ik door de stad liep zag het er behoorlijk grauw en grijs uit. Er is hier veel vervuilende industrie. In deze mijnstad kan de luchtkwaliteit wel wat verbetering gebruiken. Het illustreert wat mij betreft hoe ingewikkeld het vraagstuk is, en hoe verschillend het vertrekpunt voor ieder land is. Begrip daarvoor is belangrijk, wil je in onderhandelingen als deze bruggen slaan.”

Deze week staan de onderhandelingen centraal. Wat zijn de mogelijke uitkomsten?
“Het rulebook gaat er komen. We hopen op goede afspraken zodat de CO2-uitstoot per land op een vergelijkbare manier kan worden gemeten. Het is belangrijk dat alle landen dezelfde methodiek gebruiken, zodat we de emissies nauwkeurig kunnen meten en onderling met elkaar kunnen vergelijken. De rijkere landen moeten de armere helpen om hier capaciteit voor te ontwikkelen. Maar de vraag is hoe effectief het systeem in de praktijk gaat zijn. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het omlaag brengen van de uitstoot.”

beach-cloud-dawn-73756

Klimaattop Katowice: wat staat ons te wachten?

Een leidraad voor de klimaattop COP24.

Bos en CO2

Internationale wetenschappers: bos is beste techniek om klimaat te beheersen

Onze bossen zijn cruciaal.

bewerkt3-

Over de auteur

Leontien Aarnoudse is journalist en bij OneWorld redacteur van het Powerswitch-platform. Ze schrijft vooral over energie, voedsel, landbouw …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief