Probleem is alleen: we wekken die energie vooral op door dingen in de fik te steken. Hout, turf, steenkolen, gas en olie. Daarbij komen ook allerlei stoffen vrij. Broeikasgassen zoals CO2 onder andere. Onder invloed daarvan begint de temperatuur op aarde te stijgen met klimaatverandering en extreme omstandigheden zoals overstromingen, voedsel- en watertekorten en afname van biodiversiteit als gevolg.

Daarom hebben – bijna – alle wereldleiders beloofd om de opwarming van de aarde te beperken door het tekenen van het Parijs-akkoord. Elk land werkt op zijn eigen manier aan een transitie van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen naar nieuwe vormen van energieopwekking uit vooral wind, zon, water. De komende jaren gaat het erom spannen, want veel tijd om bij te sturen is er niet.

PowerSwitch bericht over die zogeheten energietransitie: wat betekent dit allemaal? We gaan langs bij uitvinders, bewoners die hun energie in eigen handen nemen, windmolenbouwers, industrieën die een omslag moeten maken, doe-het-zelf’ers en bedrijven die zichzelf opnieuw moeten uitvinden. We zijn waar het knettert van pioniersdrift en waar het schuurt vanwege tegengestelde belangen.

Vragen en antwoorden

Wie publiceren er op PowerSwitch?
De verhalen worden vooral geschreven door freelance journalisten met expertise in energie- en duurzaamheidsvraagstukken.

De coördinatie en dagelijkse leiding van PowerSwitch liggen in handen van de redactie van OneWorld.

Hoe kom ik in contact met de redactie?
Voor vragen over PowerSwitch: redactie@oneworld.nl
Voor het indienen van artikelen/ideeën: voorstellen@oneworld.nl

Hoe is PowerSwitch tot stand gekomen?
PowerSwitch wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Onafhankelijke journalisten coördineren de website en schrijven de artikelen. Voor meer informatie: zie de statuten van OneWorld.