Probleem is alleen: we wekken die energie vooral op door dingen in de fik te steken. Hout, turf, steenkolen, gas en olie… Daarbij komen ook allerlei stoffen vrij. Broeikasgassen onder andere. Onder invloed daarvan begint de temperatuur op aarde te stijgen en dat is geen goede ontwikkeling.

Daarom hebben – bijna – alle wereldleiders beloofd om de opwarming van de aarde te beperken door het tekenen van het Parijs-akkoord. Elk land werkt op zijn eigen manier aan een transitie van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen naar nieuwe vormen van energieopwekking uit vooral wind, zon, water. De komende jaren gaat het erom spannen, want veel tijd om bij te sturen is er niet.

PowerSwitch gaat over die transitie: wat betekent dit allemaal? We gaan langs bij uitvinders, bewoners die hun energie in eigen handen nemen, windmolenbouwers, industrieën die een omslag moeten maken, doe-het-zelf’ers en bedrijven die zichzelf opnieuw moeten uitvinden. We zijn daar waar het knettert van pioniersdrift en daar waar het schuurt. Want een energietransitie kan natuurlijk ook voor wrijving zorgen…

Vragen en antwoorden

Wie publiceren er op PowerSwitch?
De verhalen worden vooral geschreven door freelance journalisten met expertise in energie- en duurzaamheidsvraagstukken.

De coördinatie en dagelijkse leiding van PowerSwitch liggen in handen van Janno Lanjouw en Leontien Aarnoudse. Beiden zijn freelance journalist. Ze werken op de OneWorldredactie of vanuit hun eigen werkplek.

Hoe kom ik in contact met de redactie?
Mailen werkt goed: Janno via jannolanjouw@oneworld.nl en Leontien via leontienaarnoudse@oneworld.nl. Mail ze alletwee voor dubbel effect!

Hoe is PowerSwitch tot stand gekomen?
PowerSwitch is een journalistiek platform van OneWorld dat mede mogelijk gemaakt wordt door financiering van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Onafhankelijke journalisten coördineren de website en schrijven de artikelen. Voor meer informatie: zie de statuten van OneWorld.