Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De klimaattafels hebben vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gezamenlijk de opdracht om in totaal 48,7 megaton 1 CO2 te reduceren. Met dit nationale Energie- en Klimaatakkoord moet Nederland haar bijdragen leveren aan het internationale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin is afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius, en liever 1,5 graad, mag opwarmen.

De meeste landen, waaronder Nederland, vertalen dat opwarmingsmaximum naar een streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat betekent dat Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uit moet stoten dan in 1990. De komende weken zullen de eerste contouren van de resultaten zichtbaar worden, zodat de financiële gevolgen ervan in de begroting voor volgend jaar kunnen worden meegenomen. In een brief die minister Wiebes deze week aan de Tweede Kamer stuurde, bevestigde hij dat half juli het akkoord ‘op hoofdlijnen’ wordt gepresenteerd.

Als Nationale Energiecommissaris ben ik door het ministerie gevraagd om de verschillende sectortafels kennis te laten maken met innovatief en vernieuwend Nederland. Omdat Nederland voor een hele grote opgave staat en we van de geschiedenis hebben geleerd dat noodzakelijke ‘disruptieve’ vernieuwing vrijwel altijd van buiten de sector komt, is deze aanvullende input van groot belang voor het slagen van onze nationale missie. De deur staat wijd open voor disruptieve innovatie. Zo kunnen de klimaattafels hulp vanuit onverwachte hoek ontvangen.

Drijfmest en koppelingen voor elektromotoren

Bij mkb-ondernemers, inventieve burgers, nooit ontdekte uitvinders, (te) bescheiden wetenschappers, young professionals, gemeenten, provincies, ministeries en ambtenaren worden de meest uiteenlopende technologieën en concepten gehaald. Zo heeft een boerenzoon een techniek ontwikkeld die drijfmest 2 van koeien zo behandelt dat het kan worden uitgereden over het land zonder schadelijke effecten voor het milieu. Door deze methode is kunstmest op die percelen niet meer nodig. Dat betekent bij ongeveer 20.000 veeteeltbedrijven in Nederland een jaarlijkse reductie van 1 megaton (1 miljard kilo) CO2. Ook is een eenvoudige meetmethode ontwikkeld die herkomst en toerekening van CO2(-reductie) inzichtelijk maakt. Via een nieuw procedé is het nu mogelijk om CO2 uit de lucht te halen en die bijvoorbeeld om te zetten in bakstenen. Tot slot heeft een kleine netbeheerder een regionaal plan uitgewerkt om in 2030 een geheel schoon energiehuishouden te baseren op zelf geproduceerd groen gas uit afvalstromen uit de regio.

Waterstof geeft ook veel kansen voor verduurzaming. Daardoor is de Nederlandse uitvinding om waterstof in poedervorm vast te leggen een uitkomst om dit energieopslagmedium eenvoudig en betaalbaar te kunnen toepassen. Een laatste voorbeeld van innovatie is een Nederlands bedrijf dat een koppeling heeft gemaakt voor industriële elektromotoren, die kan zorgen voor een enorme energiereductie voor de Nederlandse industrie met een terugverdientijd op de investering van minder dan een jaar.

Dromen en daden

Al deze innovaties – en méér – passeren de revue aan de klimaattafels. Dat is ook de reden dat ik (nog) geen namen en rugnummers geef: het proces aan de tafels mag niet verstoord worden. Maar ondanks het feit dat het ontegenzeggelijk een enorme uitdaging is, ben ik positief gestemd. En dan met name door de fantastische innovaties die Nederland voortbrengt.

Vaak zijn dit ideeën en technologieën die aanvankelijk door de sector aan de kant worden geschoven. Maar veel van de plannen die wij binnenkrijgen zijn waardevol. Omarm dus de innovatieve kracht van Nederland! Ondernemers en vernieuwers zien vaak kansen in ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Ze zetten hun dromen om in daden en laten zich door niemand ontmoedigen. Dit gebeurt vaak tot groot ongenoegen van de sceptici die zichzelf realisten noemen. Maar, zoals ik vaker heb gezegd: realisten hebben gelijk en optimisten hebben succes. Ik wens daarom iedereen die is betrokken bij het klimaatvraagstuk veel succes.

Infrarood verwarming

Nul op de meter en beter

Je huis verwarmen met infrarood is goedkoop, comfortabel, duurzaam, mooi en makkelijk.

  1. een megaton is een miljard kilo ↩︎
  2. drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier) van dierlijke oorsprong. Nederland heeft hier een overschot aan dat leidt tot vervuiling ↩︎

Over de auteur

Nationale Energiecommissaris

Ruud Koornstra is ondernemer en voorvechter van de energietransitie. Hij richtte het ‘initiëringsbedrijf’ Tendris op dat …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief