Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Vorige maand was ik op een bijeenkomst van de Nederlandse zonne-energiesector in de Apenheul. Ik heb geen aap gezien die dag, maar wel een groep professionals die al jaren worstelt met hun imago. Eigenwijze lui die al jaren voet bij stuk houden terwijl de traditionele energiesector al jaren roept dat zonne-energie niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat is. Te duur, te kleinschalig en subsidiegedreven waren de belangrijkste afserveerargumenten. Dat die argumenten inmiddels achterhaald zijn, werd overduidelijk op deze interne bijeenkomst toen de cijfers boven tafel kwamen 1. In 2017 is er in Nederland meer dan 850 MWP 2 (2,4 petajoule) geïnstalleerd (even ter vergelijking: in 2012 was dat 220 MWP en in 2010 slechts 21 MWP). Ik wil maar zeggen: het begint hard te gaan.

Zonne-energie goedkoop
Ruud leest een rapport over de ‘prijsdrop’ van zonnepanelen Beeld door: Ruud Koornstra

Uit studies blijkt nu dat het theoretisch potentieel van opwekking via zonnecellen voor Nederland op basis van de huidige technologie op zo’n 500 Gigawatt ligt. Dat is meer dan driekwart van al het benodigde vermogen (het totale energieverbruik dus, inclusief warmte) voor Nederland. Met andere woorden: als je uitgaat van de technologische mogelijkheden van vandaag, kan 75% van de Nederlandse energiebehoefte van de zon komen. Maar als we kijken naar de recente geschiedenis, waarin innovatie in een stijgende lijn zit en de prijs in de een dalende lijn, kun je verwachten dat het in de toekomst al snel nog meer wordt dan de huidige projectjes. Zeker nu sinds kort het Internationaal Energieagentschap daadwerkelijk werk gaat maken van het elektrificeren van de mondiale energiehuishouding zal zonne-energie ook een van de pijlers worden van nationale energievoorziening worden.

Petaplan

Een andere versnellende ontwikkeling is de eigen ambitie van organisaties en instellingen, binnen de overheid en in het bedrijfsleven. Zo wil Rijkswaterstaat uiterlijk in 2030 energieneutraal zijn. Dat is niet niks: samen met ProRail verbruikt Rijkswaterstaat zo’n 1,5 petajoule. Dat is een kwart van het totale energieverbruik van de rijksoverheid. ProRail en Rijkswaterstaat bezitten veel grond die geschikt is voor het duurzaam opwekken van energie, waarvan het leeuwendeel zonne-energie. Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis verkennen ze momenteel wat mogelijkheden zijn om zonnepanelen te installeren op de vele stations, stallingen, knooppunten, geluidschermen, in bermen en op en rond het IJsselmeer. Ze verwachten hun energiebehoefte daarmee op den duur ruim te kunnen dekken.

Petaplan voor zonne-energie in het buitengebied
Veel buitenruimte is geschikt voor zonne-energie

In potentie kan met dit zogenaamde Petaplan zelfs worden voorzien in de hele energiebehoefte van het Rijk. De totale opwekpotentie op het beheergebied van Rijkswaterstaat en ProRail ligt in dezelfde orde van grootte als het totale energieverbruik van de rijksoverheid en 5 netbeheerders tezamen (circa 21 petajoule)! Er is zelfs ruimte genoeg voor het beschikbaar stellen van het areaal voor initiatieven van andere partijen. Inmiddels onderzoeken Shell en de NAM ook de mogelijkheid om hun gronden in beheer – die niet in aanmerking komen voor agrarisch gebruik – kunnen worden ingezet voor het opstellen van zonne-energie. Als de geschiedenis zich blijft herhalen, gaat de zon bijdragen aan een snelle en financieel aantrekkelijke energietransitie.

Eindsprint

Hoewel Nederland een van de minst duurzame landen van Europa is, hebben we de duurzame eindsprint nu echt wel ingezet en zijn we momenteel een van de snelst groeiende in de wereld. De toekomst voor opwekking met zonnecellen ziet er erg zonnig uit de komende jaren.

  1. Als je je gegevens achterlaat, kan je het hele rapport waar Ruud het over heeft hier gratis downloaden ↩︎
  2. Mega Watt Piek – de eenheid waarin de capaciteit van zonnecellen wordt gemeten. Zie Wikipedia voor meer. ↩︎

Over de auteur

Nationale Energiecommissaris

Ruud Koornstra is ondernemer en voorvechter van de energietransitie. Hij richtte het ‘initiëringsbedrijf’ Tendris op dat …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief