Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Na de aspergetijd breekt doorgaans de jaarlijkse komkommertijd aan die, ondanks grote sportevenementen, z’n hoogtepunt bereikt tussen half juli en medio augustus. Een mooie periode voor reflectie, discussie over de wereldproblemen op een zonnig terras, dromen en plannen voor september. Meer dan ooit moet er wat gebeuren. De bestaande systemen lijken sneller dan gedacht vast te lopen. In plaats van iets te ondernemen blijven we vaak hangen in het angstig uiten van ons ongenoegen.

Maar dit jaar zal het anders zijn. 10 juli, morgen, zal, als alles goed gaat, de eerste tussenstand openbaar gemaakt worden van de onderhandelingen over het energie- en klimaatakkoord. Industrieën, ngo’s, regio’s en overheden hebben daar de afgelopen maanden gezamenlijk hard aan gewerkt. Na een ambitieuze klimaatwet die vorige week breedgedragen werd aangenomen, volgen vanaf nu de oplossingen. De wet maakte vriend en vijand, ook internationaal, in één keer duidelijk dat de klimaatontwrichting en energietransitie geen politiek uitruilonderwerp meer is, maar handelswaar is geworden.

Ondanks de tegenstribbelaars

De afgelopen periode heb ik met nagenoeg alle partijen in de Kamer gesproken. Men blijkt het, met het onderschrijven van deze wet, over de urgentie en de rol van Nederland bij dit agendapunt eens te zijn. Het is nu zaak dat wij met hulp van de vaderlandse achterban bestaande uit al die wetenschappers, ngo’s, ondernemers, multinationals en burgers, snel tot een nationaal aanvalsplan komen. Ondanks wat tegenstribbelaars zal deze beweging Nederland verbinden. De investering zal werkgelegenheid, veiligheid en eerlijke economische vernieuwing brengen.

Wij zijn met onze kennis, creativiteit en ons ondernemersklimaat goed voorbereid om deze koplopersrol in de wereld op ons te nemen. We veranderen daarmee niets aan de inmiddels internationaal afgestemde doelen; we versnellen ze alleen iets zodat we wereldkampioen worden. De wereld verandert echter snel en de plannenmakers voor de toekomst – onze bestuurlijke strategen – merken iedere dag dat zij hun geplande visie zullen moeten bijstellen.

Uitgerangeerde parkeergarages

Daar komt bij dat de professionals niet meer op de hoogte zijn van de objectieve situatie en de grote disruptieve technologische en sociale ontwikkelingen. Zij stuurden nog vaak op basis van niet geijkte parameters. Ter illustratie een verandering die onomkeerbaar is en grote effecten zal hebben op verschillende sectoren: op veel plaatsen worden nog altijd plannen gemaakt en bouwprojecten uitgevoerd voor grote, dure parkeergarages. Tegelijkertijd is een groot deel van de wetenschap en de innovatieve ondernemers het erover eens dat er over vijftien jaar, met de komst van de zelfrijdende auto, veel minder auto’s zullen zijn. Er zal dan geen behoefte meer zijn aan parkeerplaatsen in woon-, winkel- of werkcentra. In huidige plannen wordt hier geen rekening mee gehouden en wordt de mogelijkheid van hergebruik niet eens meegenomen. Deze verandering zal ook effect hebben op de infrastructuur, het staalgebruik, de energiebehoefte, de prijs en verschillende sociaalmaatschappelijke zaken.

Niet is zo krachtig als en idee waar de tijd voor gekomen is

De tussenrapportage van de klimaattafels zal laten zien dat de sectoren de urgentie meer dan ooit onder ogen zien en de politieke ambitie onderschrijven. Ook zal duidelijk worden dat we het zonder radicale vernieuwing niet redden. Als voorzitter van de advisory board van de industrietafel van het klimaatberaad heb ik me vooral beziggehouden met de speurtocht naar ‘radicale vernieuwing’ en ‘mondiale veranderingen’ en steeds weer het gezamenlijk doel benadrukt. De eerste oogst is hoopgevend en zal verder moeten worden uitgewerkt. Daarom nogmaals een hartstochtelijke oproep aan vernieuwend talent van Nederland. Mkb’ers, burgers, jonge mensen en wetenschappers roep ik op om zich te melden met oplossingen en de sectortafels te helpen met hun missie. Gebruik deze vakantieperiode om je ideeën of producten presentabel te maken en meld je bij mij! Want niets zo krachtig als een idee waarvoor de tijd gekomen is. 

Over de auteur

Nationale Energiecommissaris

Ruud Koornstra is ondernemer en voorvechter van de energietransitie. Hij richtte het ‘initiëringsbedrijf’ Tendris op dat …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief