Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Is het invoeren van een minimumprijs op CO2 een goed idee? Deze vraag stelde Brune Poirson, de Franse staatssecretaris van Milieu, gisteren aan een panel met ministers uit een aantal Noordwest-Europese landen. Ik mocht de Nederlandse inbreng verzorgen.
De keuze voor deze landen was geen toevallige. In Zweden en Finland bestaat al sinds begin jaren ’90 een belasting op CO2 en een vergelijkbare heffing in het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen vijf jaar tot significante daling van het gebruik van fossiele brandstoffen geleid.

De Franse inzet is dus duidelijk. Creëer een gelijk speelveld in Noordwest-Europa door min of meer vergelijkbare beprijzing van de uitstoot van broeikasgassen, te beginnen in de electriciteitssector. Een speelveld dat in ieder geval de belangrijkste energiemarkten moet bestrijken, zodat een zogenaamd waterbedeffect zo min mogelijk zal optreden. Voor de duidelijkheid: Poirson heeft het over een extra heffing, bovenop het al bestaande Europese emissie handelssysteem (ETS).

Bron: twitter.com

Europees emissiehandelssysteem (ETS)

De eerste vraag die dus gesteld moet worden is of dat bestaande systeem goed werkt. Het antwoord daarop is eenvoudig. Het ETS doet wat het moet doen. Het heeft een markt gecreëerd voor emissierechten en een plafond dat stapsgewijs wordt verlaagd. Maar dat is het technische antwoord. Wanneer het ETS gelegd wordt naast de doelstellingen van het Akkoord van Parijs wordt duidelijk dat de gehoopte versnelde overstap naar hernieuwbare energie niet plaatsvindt. Simpelweg omdat de prijs (nog) niet hoog genoeg is. Aanvullend beleid is daarom nodig.

Zwits-kleiner

World Economic Forum: thermometer van de macht

Blog #6 Klimaatgezant Marcel Beukeboom

Het Britse voorbeeld werkt in dit verband inspirerend. De minimumprijs op CO2 in de elektriciteitssector bleek effectief rond de 30 euro per ton. Deze heeft geleid tot een versnelde sluiting van kolencentrales en belastingopbrengsten van zo’n half miljard. Het Britse voorbeeld kan echter niet zo maar gekopieerd worden naar het Europese vasteland. De verouderde Britse kolencentrales zijn niet te vergelijken met de nieuwere Duitse, en met Frankrijk komt ook een andere CO2-arme brandstof in de mix: nucleaire energie.

Duitsland en kernenergie

Hiermee komen twee factoren naar boven die het succes van dit Franse (en ook Nederlandse) initiatief gaan bepalen: de rol van Duitsland en kernenergie. Allereerst de Duitsers. Zonder Duitsland wordt het een stuk lastiger dat gelijke speelveld te creeren. Binnen de Europese energiemarkt speelt Duitsland een centrale rol, zowel qua opwekking van energie als in de distributie. Dan kernenergie. Geredeneerd vanuit de doelstellingen van Parijs een prima alternatief, want geen uitstoot van broeikasgassen. Maatschappelijk echter een lastig thema, zeker in Duitsland met zijn Atom Ausstieg. 1

Brune Poirson zei deze complexiteit te herkennen en er niet op uit te zijn met Franse kernenergie het alternatief voor Duitse kolen te worden. Op aandringen van de Nederlandse Europarlementarier Bas Eickhout herhaalde ze dit nog eens expliciet. Een stevige coalitie van gelijkgezinde landen kan Duitsland helpen deze knoop door te hakken. Een gelopen koers is dit echter nog geenszins.

6374730439_e4dcbd1b6a_n

Hoeveel is ons bos waard?

Blog #8 Klimaatgezant Marcel Beukeboom

  1. De sluiting van alle Duitse kerncentrales op termijn ↩︎
190124 Marcel Beukeboom 8698

Over de auteur

Klimaatgezant

Marcel Beukeboom is sinds november 2016 Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief